Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja to nic innego jak przemienienie działań, idei, myśli człowieka na algorytmy wykonywanie przez komputery i tym samym to dziedzina informatyki zajmująca się automatyzacją inteligentnego zachowania i uczenia maszynowego.

Sztuczna inteligencja odnosi się do próby odtworzenia przez człowieka pewnych struktur decyzyjnych z wykorzystaniem komputerów, które mają zostać tak zaprogramowane, żeby radziły sobie z różnymi problemami (technicznymi, decyzyjnymi, społecznymi).

Sztuczna inteligencja od kilkudziesięciu lat wkracza w coraz to nowe obszary naszego życia. Aktualnie sztuczna inteligencja jest jedną z części składowych przemysłu 4.0, który bez robotów, czy algorytmów nie byłby w stanie zaistnieć w naszym życiu.

Jeśli sztuczną inteligencję wyposażymy w dodatkowy osprzęt, jakim są sensory i czujniki, to jesteśmy w stanie jeszcze lepiej sterować procesami technologicznymi oraz podejmować różne decyzje związane z działalnością biznesową. To dzięki sensorom możemy poznać status oraz parametry mierzalne różnych procesów oraz zdarzań takich jak chociażby:
zużycie oleju samochodowego na podstawie pomiaru jego własności lepkości,
– badanie poziomu drgań maszyn wirujących może świadczyć o stanie jego łożysk,
– wartość napięcia spoczynkowego akumulatora w samochodach może świadczyć o poziomie jego zużycia,
– pomiar ciśnienia w oponach samochodowych daje sygnał o konieczności ich napompowania,
– wzrost temperatury oleju w silniku samochodu osobowego może świadczyć o problemach z silnikiem,
– pomiar temperatury lub wilgotności w mieszkaniu.

Jeśli takie pomiary będą realizowane on-line, to mogą być podstawą do realizowania różnych działań czy interakcji.
W praktyce dnia codziennego mierzonych jest wiele parametrów w różnych sytuacjach i gdy dołożymy do tych pomiarów określoną logikę działania w postaci algorytmu, to mogą być podejmowane różne kroki w sytuacjach awaryjnych.

Sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach poszła znacznie dalej, bo wkroczyła już dawno do mediów społecznościowych, gdzie jest w stanie udzielać komentarzy na pojawiające się w internecie posty. Oczywiście komentarze będą miały takie nastawienie, jakie zostało wcześniej zaprogramowane przez ich autora. Na forach internetowych sztuczną inteligencję wykorzystuje się do usuwania postów, które zawierają treści niedozwolone (np. rasistowskie).

Komputery są w stanie podejmować bardzo szybkie i często bezbłędne decyzje na giełdach czy to w odniesieniu do akcji firm, czy też do walut, surowców, towarów (decyzje zakuupu, sprzedaży mogą być realizowane automatycznie, wykorzystując do tego celu wcześniej przygotowane algorytmy).

Sztuczna inteligencja to potencjalnie może być również nasz przyjaciel – robot internetowy, z którym możemy prowadzić rozmowę za pośrednictwem komunikatorów internetowych (może być świetnym kompanem, przyjacielem, czy też nauczycielem).

Chcąc nie chcąc nie uda nam się uciec przed sztuczną inteligencją i dlatego warto się na nią otworzyć. Oczywiście obszary w których jest wprowadzana mogą być bardzo szerokie i dlatego warto mieć oczy i uszy otwarte, bo pewnego dnia może się okazać, że zostaliśmy daleko za konkurencją.

Alternatywne sposoby inwestowania kapitału

Działalność gospodarcza to nie tylko zarabianie pieniędzy na podstawowej działalności (wynagrodzenie, udział w zysku firmy, wzrost ceny akcji), ale to również przychody/straty związane z kursami walutowymi, czy przychody związane z lokowaniem środków pieniężnych (rachunki bankowe, obligacje, waluta).

Jako osoba prywatna warto zainteresować się alternatywnymi możliwościami inwestowania kapitału, które to inwestycje mogą przynosić różne przychody (najczęściej uzależnione od ryzyka związanego z inwestycją).

Wśród najczęściej wykorzystywanych sposób inwestowania warto wspomnieć:
-> Nieruchomości: jest to jeden z najczęstszych sposobów inwestowania kapitału. W tym przypadku nie do końca liczy się to, żeby tylko inwestować, ale przede wszystkim inwestycja powinna być na tyle atrakcyjna, żeby móc liczyć na wzrost jej wartości lub aby można z niej uzyskiwać przychody (na odpowiednim poziomie). Oprócz tradycyjnej własności nieruchomości osoby fizyczne mogą zakładać spółki prawa handlowego lub fundusze inwestycyjne nieruchomości (REIT).
-> Private Equity: bezpośrednie inwestycje w spółki prywatne lub wykupy spółek publicznych, przy czym zakupy zwykle dokonywane są przy użyciu znacznej dźwigni (zadłużenia). Ta forma inwestycji nie jest niedostępna dla typowego inwestora indywidualnego z powodu bardzo dużego wymaganego minimalnego udziału/wkładu.
-> Venture Capital: Fundusze venture capital inwestują w prywatne, szybko rozwijające się firmy zwykle oparte na technologii lub innowacyjnym modelu biznesowym. Do czasu uruchomienia funduszy praktycznie żaden inwestor indywidualny nie ma dostępu do najlepszych ofert venture capital.
-> Przedmioty kolekcjonerskie: przedmioty handlowe o wartości powiązanej ze znaczeniem estetycznym lub kulturowym, które mogą obejmować obrazy, antyki, samochody czy wino. Zwykle przedmiot inwestycji osób o szczególnym zainteresowaniu i jak się okazuje historycznie przynoszą one dobre zwroty z kapitału. Zakładanie kolekcji może wymagać dużej przestrzeni, zasobów i czasu.
-> Fundusze hedgingowe: fundusze hedgingowe inwestują w papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe i inne unikalne aktywa w poszukiwaniu wyjątkowych zysków. Fundusze hedgingowe, ze względu na sposób ich organizacji, podlegają mniejszym ograniczeniom niż fundusze wspólnego inwestowania. Fundusze hedgingowe często mają wysokie minimum i są w dużej mierze niedostępne dla osób fizycznych.
-> Towary: zbywalne surowce lub produkty o wartości produkcyjnej, w tym metale szlachetne, paliwo i uprawy. Mocne publiczne fundusze ETF są obecnie dostępne dla większości inwestycji.

Dywersyfikacja inwestycji jest istotnym elementem lokowania kapitału, przy czym in wyższe ryzyko, tym wyższe potencjalne zyski. Dlatego nie warto obstawiać wyłącznie na jednego konia, ale lepsze efekty możemy uzyskać w wyniku budowania optymalnego portfela inwestycyjnego (obejmującego zróżnicowane firmy inwestycji).

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności obejmuje ochronę ubezpieczeniową firmy na wypadek powstania ewentualnych strat powstałych w wyniku braku płatności ze strony klienta firmy.

Z ubezpieczenia należności może skorzystać zarówno duża i tym samym stabilne finansowo firma, jak również zupełnie nowa firma (start-up), założona kilka tygodni przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej. Tym samym warunki ubezpieczenia będą zależały przede wszystkim od sytuacji finansowej klientów firmy starającej się o uzyskanie ubezpieczenia.

Firma ubezpieczeniowa stale monitoruje stabilność finansową zarówno firmy, jak również sytuację w branży, w których te firmy funkcjonują. Na podstawie analizy aktualnych danych kontrahentów firmy starającej uzyskać ubezpieczenie ustalana jest maksymalna wysokość kredytu kupieckiego, do wysokości którego ubezpieczyciel zapewnia ochronę i tym samym w razie nieuregulowania płatności przez kontrahenta lub jego upadłości, ubezpieczyciel zapewnia wypłatę odszkodowania.

W ramach procesu przygotowania oferty firma ubezpieczeniowa przeprowadza szybką ocenę wiarygodności kontrahentów, co da obraz od sytuacji finansowej klientów firmy starającej się o uzyskanie ubezpieczenia. Wynika to z faktu, że firmy ubezpieczeniowe mają dostęp do wywiadowni gospodarczych, które są w stanie bardzo dobrze ocenić zarówno branże, jak również poszczególnych klientów.

Jednocześnie podpisując umowę ubezpieczenia należności firma uzyskuje wzrost wiarygodności i prestiżu zarówno w oczach kontrahentów, jak również instytucjach finansowych. Oczywiście po podpisaniu umowny o ubezpieczenie należności firma, a właściwie osoby nią kierujące, będą w stanie zmniejszyć swoją odpowiedzialność. Sama firma dzięki ubezpieczeniu będzie w stanie zmniejszyć rezerwy na przeterminowane należności oraz jednocześnie uzyskać poprawę wyników finansowych.

Z punktu widzenia kontrahentów, będzie można bezpiecznie zwiększyć obroty ze sprawdzonymi klientami, jeśli oczywiście ubezpieczyciel przyzna odpowiednio wysokie limity. Ubezpieczenie należności będzie wystarczającym narzędziem do zabezpieczenia płatności kontrahenta i nie będą potrzebne inne formy zabezpieczeń.

Jeśli tylko firma ma wystarczającą płynność finansową, to będzie mogła spokojnie prowadzić działalność biznesową do wysokości przyznanego limitu. Jeśli jednak płynność nie pozwala na osiąganie wzrostów, to warto rozważyć inne narzędzia finansowe, takie jak na przykład faktoring.

Większość ubezpieczycieli posiada również płatne opcje ubezpieczenia należności w sytuacji przekroczenia określonego przez niego limitu (co czasami może być niezbędne i korzystne dla firmy ubezpieczonej).

Ubezpieczenie należności jest bardzo ważnym narzędziem pozwalającym firmom na stabilny i bezpieczny wzrost, niezależnie na jakim są one etapie rozwoju. Szczególnie warto polecić to narzędzie nowymi firmom, dla których niezapłocona jedna, czy dwie faktury może oznaczać olbrzymie problemy z płynnością i tym samym zachwianie stabilności firmy.

Rewolucja energetyczna

Wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej na giełdach towarowych rośną koszty energii elektrycznej, które są szczególnie istotne w sytuacji firm produkcyjnych.

Postęp występujący w elektronice, a związany z miniaturyzacją układów elektronicznych, prowadzi wprost do zmniejszania zużycia energii elektrycznej przez układy automatyzacji i sterowania.

Dużo większe efekty optymalizacyjne można uzyskać w przypadku takich maszyn jak silniki elektryczne. Zwykle zużycie energii elektrycznej takich maszyn może być olbrzymie i jeśli firma wyposażona jest w produkty zakupione kilka lub kilkanaście lat temu, to inwestycja w ich modernizację może przynieść wymierne korzyści (zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych może nastąpić już po kilku latach od momentu ich zakupu). Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w pierwszej kolejności wynika z zastosowania lepszych materiałów konstrukcyjnych maszyn (pomp, silników, generatorów, grzałek), co przekłada się na zmniejszenie udziału wytwarzanej energii cieplnej, która w takich maszynach jest czynnikiem niepożądanym. Z drugiej strony olbrzymi potencjał optymalizacyjny wynika z możliwości zastosowania elektronicznych elementów sterujących wykorzystywanych do sterowania ich pracą. Może to polegać na zmianie prędkości obrotowej, której towarzyszy spadek zużycia energii elektrycznej. Za pomocą układów elektronicznych możliwe jest również takie wysterowanie pracą maszyn, żeby bazując na charakterystykach ich pracy uzyskiwać jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej i/lub jak najmniejsze wytwarzanie energii cieplnej.

Dlatego na przykład na rynku można spotkać silniki elektryczne, które przy podobnej mocy są w stanie zużywać nawet 50 % energii elektrycznej silników wyprodukowanych 10-20 lat temu. Dlatego jeśli energia elektryczna stanowi znaczący udział w wartości kosztów ogólnych, wtedy warto podjąć działąnia związane z obniżeniem tych kosztów.

Potencjał optymalizacyjny zużycia energii elektrycznej może występować w następujących obszarach:
oświetlenie (wymiana oświetlenia tradycyjnego na ledowe może przynieść zwrot zainwestowanych środków już po kilku lub kilkunastu tygodniach od momentu zakończenia inwestycji),
ogrzewanie (wykorzystanie ciepła technologicznego do celów grzewczych posiada olbrzymi potencjał optymalizacyjny),
wymiana maszyn i urządzeń elektrycznych (silniki, pompy, generatory, układy sterowania),
układy chłodzenia lub grzania (klimatyzatory, chłodnice, układy nagrzewania).
komputery wykorzystanie laptopów lub tabletów nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, ale dodatkowo zwiększa mobilność pracowników).
źródła energii elektrycznej (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do znacznego ograniczenia zależności firmy od dostawców zewnętrznych).

Nowoczesne technologie sterowania pracą maszyn to również możliwość zdalnego wykonywania różnych operacji serwisowych oraz centralny dostęp do danych procesowych (parametrów pracy maszyn). Wiele maszyn wyposażonych w mikroprocesorowe układy sterowania posiada możliwości zdalnej zmiany parametrów ich pracy, wykorzystując do tego łączność internetową. W takim przypadku łączymy się z modułem komunikacyjnym maszyny i zmieniając wybrane parametry pracy możemy zdalnie włączyć/wyłączyć maszynę, zmienić jej oprogramowanie, czy zmienić parametry pracy (prędkość, temperaturę, itp). W przypadku zastosowania automatycznych układów regulacyjnych możemy również wprowadzić do procesu automatyzację zmiany parametrów pracy maszyny w zależności występujących warunków zewnętrznych. Na przykład temperatura otoczenia może mieć wpływ na poziom grzania lub chłodzenia układów odpowiedzialnych za utrzymanie określonej temperatury pracy obiektu. W przypadku zastosowania automatycznych układów regulacyjnych jesteśmy w stanie uzyskać znaczne oszczędności związane z wysokością kosztów operacyjnych (dojazd do firmy, praca zdalna, optymalizacja zużycia mediów).

Prowadzenie analiz konkurencyjności związanych z oceną wewnętrznych procesów technologicznych i operacyjnych oraz porównanie ich do konkurencji jest niezbędnym elementem każdej działalności biznesowej. To jakie maszyny używa konkurencja, jakie stosuje układy automatyki i sterowania, jakie stosuje surowce, ma bezpośrednie znaczenie na występujące w procesie koszty wytworzenia. Zmniejszanie kosztów energii elektrycznej lub cieplnej przez konkurencję, będzie miało bezpośredni wpływ na cenę oferowanych przez konkurencję wyrobów na rynku.

Work life balance

Work life balance to z języka angielskiego równowaga między życiem, a pracą.

Prowadząc działalność biznesową nadrzędnym celem firmy jest przetrwanie, przy czym oczywiście każdy przedsiębiorca stawia sobie również inne cele czy to związane z pomnażaniem kapitału, czy z osiąganiem zysku, oraz rozwojem firmy. Bez osiągania zysku, ale przy jednoczesnym utrzymywaniu płynności, firma może długo funkcjonować, bo zysk nie jest celem samym w sobie. W końcu z zysku korzysta przede wszystkim firma, odprowadzając od niego podatki, wykorzystując go do inwestowania, czy też pozwalając na wzrost i rozwój firmy.

Oczywiście przedsiębiorca również z niego korzysta, poprzez wypłacanie sobie dywidendy lub innych form wynagrodzenia, z tytułu zainwestowanego przez niego kapitału.

Ważne przy tym wszystkim jest, aby z jednej strony widzieć sens prowadzonej działalności biznesowej i aby energia oraz czas poświęcony dawały perspektywy na przyszłość. Nie można pracować 24 godzin na dzień, bo bez snu nie będzie szansy na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorcy. Z drugiej strony działając w biznesie powinniśmy mieć na uwadze starą chińską filozofię yin yang, która opisuje dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, występujące w całym wszechświecie. Czyli białemu zawsze towarzyszy czerń, słonemu słodkie i dopiero łącząc te dwie siły możemy uzyskać równowagę.

Podobnie jest w biznesie, działając w nim nie możemy poświęcać się jemu w 200 procentach, czy też przekładając na czas pracować 24 godziny w ciągu dnia, czyli zabierając swojemu ciału czas przeznaczony na sen, czy odpoczynek.

Praca bez odpoczynku jest pracą nieefektywną i bardzo często prowadzi albo do wypalenia zawodowego, albo do utraty zdrowia i/lub życia. Natomiast oderwanie się od spraw zawodowych, odpoczynek, poświęcenie wolnego czasu rodzinie dodaje pozytywnej energii i jest jak najbardziej wskazane nie tylko w przypadku przedsiębiorcy, ale dla każdego człowieka.

Tylko odpowiednia mieszanka pracy, odpoczynku, snu, rozrywki daje nam energię do działania w biznesie.

Oczywiście w sytuacji, gdy firma jest na początku swojej działalności, kiedy inwestujemy, stawiamy na jej rozwój, możemy poświęcić jej więcej czasu, ale w pewnym momencie warto powiedzieć sprawdzam. Czasami warto zrobić nawet krok wstecz, tak aby nie okazało się, że prowadząc działalność biznesową po kilkudziesięciu latach od jest rozpoczęcia będziemy stale w tym samym miejscu, co w momencie jej rozpoczęcia (ponosząc przy tym wyłącznie koszty zdrowotne, rodzinne, prywatne). Krok wstecz to może być zmiana kierunku funkcjonowania firmy, czy …. nawet jej sprzedaż i poszukiwanie innych szans w biznesie (sprzedaż nie musi wcale oznaczać straty, czy tez plajty, a można z niej uzyskać kapitał na nowy początek w zupełnie innych obszarach).

Dlatego działając w biznesie bardzo ważne jest, aby zawsze mieć rękę na pulsie, bo z człowiekiem jest bardzo podobnie jak z samochodem, przegrzanie silnika prowadzi w konsekwencji do jego zniszczenia.

Rewolucja informacyjna

Wraz z rozwojem i poprawą dostępności internetu wśród społeczeństwa, każdy chce być na bieżąco (czyt. on-line) odnośnie otaczającego go świata. Niezależnie czy chodzi tu o media społecznościowe, informacje na temat ulubionej drużyny piłkarskiej, wydarzeń na świecie, czy pogodę.

Życie online staje się faktem i tym samym wiele osób chce być połączona na bieżąco z bazami informacji związanych z różnymi obszarami swojego życia. Takim łącznikiem z jednej strony może być instalacja aplikacji pogodowych, czy kanałów informacyjnych, co dają użytkownikom internetu najnowsze aplikacje smartfonowe (Android) i laptopowe (Windows 10).

Z drugiej strony dostęp on-line do różnych informacji biznesowych uzyskujemy za pomocą integracji poczty internetowej w naszych urządzeniach mobilnych. Pojawienie się nowej wiadomości w poczcie sygnalizowane jest specjalnym komunikatem, bo przecież może to być dla nas transakcja życia.

Informacje na temat domu możemy uzyskać za pośrednictwem kamer IP, które umożliwiają zdalny dostęp do tego co się dzieje wewnątrz domu, na podwórku, czy w garażu. A jeśli zapomnieliśmy zamknąć okna to nierzadko można również zdalnie opuścić roletę okienną, czy wyłączyć zasilanie budynku. Czynności te mogą być realizowane na odległość, często przebywając w innym kraju lub nawet na innym kontynencie.

Z powodu najnowszych trendów internetowych świat stale przyspiesza, każdy chce być na bieżąco z tym co się dzieje w biznesie, w społeczeństwie, w pracy, oraz często również w życiu prywatnym. Jeśli nurtuje nas jakieś hasło, wystarczy wpisać je do przeglądarki internetowej i na kliknięcie pojawią się dziesiątki objaśnień, odnośników do linków stron opisujących wyszukiwane zagadnienie.
Z jednej strony to jest bardzo dobrze, bo czujemy się bezpieczniej, uzyskujemy bezpłatną informację na różne tematy, ale z drugiej strony jest to pole do popisu dla hakerów, którzy na nasze potrzeby mogą przygotowywać różne strony internetowe z zainstalowanym złośliwym oprogramowaniem (głód informacji zostanie tym samym zaspokojony, ale możemy paść ofiarą hakerów).

Nowe trendy internetowe to również potencjał rozwoju portali internetowych, oferujących bezpłatne usługi, oferty, czy różnego rodzaju serwisy. Tak się właśnie dzieje z portalami ogłoszeniowymi, które są w stanie stale poszerzać zakres swojej oferty, o zupełnie nowe obszary. Już dzisiaj jeden z największych w Polsce portali darmowych ogłoszeń, stał się jednocześnie największym ogłoszeniodawcą w obszarze ofert pracy (zdecydowanie przebija liczbą ofert renomowane portale, dedykowane ogłoszeniom o pracę). Z jednej strony jest to kwestia odpłatności, która w tym przypadku jest albo bardzo niska, albo wręcz są to oferty zupełnie bezpłatne. Ale z drugiej strony użytkownicy takich bezpłatnych portali ogłoszeniowych, chcąc oszczędzić sobie czasu, na skakanie między różnymi stronami internetowymi, wolą wszystko mieć w jednym miejscu.

Postęp w obszarze internetu praktycznie jest już nie do zatrzymania i dlatego wydaje się, że przyszłość będzie tylko jeszcze bardziej sprzyjała jego rozwojowi. Trendy dostępu on-line do informacji, do wiedzy, do ofert biznesowych będą w dalszym ciągu postępowały i w pierwszej kolejności wygranymi będą ci użytkownicy i operatorzy, którzy wyjdą im na przeciw.

Tak jak wiek XX był określany jako rewolucja przemysłowa, tak wiek XXI nazwano rewolucję informacyjną, czego najwyraźniej jesteśmy świadkami.

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników w momencie kiedy nastały czasy pracownika, staje się kluczowa, nierzadko dla funkcjonowania każdej firmy. Jedne firmy z powodu braku wykwalifikowanych pracowników zmuszone są do rezygnacji z przyjmowania nowych zleceń, inne firmy szukają możliwości uzyskania oszczędności kosztowych, zatrudniając nowych pracowników wyłącznie na realizację zadań czy określonych projektów lub poszukując możliwości outsourcingu różnych obszarów swojej działalności.

W każdym z tych przypadków niezbędne jest przeprowadzenie rekrutacji pracowników, która może się odbywać jako wewnętrzna (realizowana pracownikami firmy) lub zewnętrzna (zlecana firmom zewnętrznym). W pierwszym przypadku firma ma zdecydowanie większy wpływ na to jak będzie przebiegał proces rekrutacji, czy będzie potrzebna publikacja ogłoszenia o pracę oraz na sam proces przeprowadzenia selekcji (jak będą wyglądały testy ocena, oraz możliwości wynagradzania potencjalnych pracowników).

W tym przypadku firma musi posiadać kompetencje i możliwości w temacie przeprowadzenia rekrutacji (rekrutacja, psychologia, prawo pracy). Rekrutacja wewnętrzna jest szczególnie polecana w przypadku poszukiwania pracowników operacyjnych (produkcja, usługi) lub niższego szczebla zarządzania.

W drugim przypadku, gdy rekrutacja realizowana jest przez firmę rekrutacyjną, warto rozważyć ją jako stosunkowo skuteczna opcja w przypadku pracowników kadry zarządzającej lub specjalistów różnych specjalności. Firmy rekrutacyjne dysponują zdecydowanie szerszą bazą potencjalnych kandydatów, którzy mogą spełniać wymagania firmy oraz zatrudniają wysokiej klasy specjalistów w obszarze rekrutacji. W przypadku rekrutacji zewnętrznej firma musi się liczyć z poniesieniem kosztów związanych z samym przeprowadzeniem selekcji i doboru pracownika. Dodatkowo można się spodziewać, że pracownik taki może mieć większe oczekiwania finansowe. Oczywiście inwestycja taka może się opłacać firmie, jeśli tylko kandydat będzie posiadać naprawdę wysokie kompetencje w odniesieniu do obsadzanego stanowiska.

Rekrutacja to tylko jeden z etapów pozyskania kandydata do pracy. W czasach pracownika zdecydowanie ważniejszy jest drugi etap, czyli utrzymanie w firmie pracownika. Jest on o tyle istotny, że pozwala oszczędzić firmie czasu i trudów związanych z koniecznością powtórnego pozyskiwania nowych pracowników, w przypadku odejścia obecnie zatrudnionych.

Dlatego warto przemyśleć politykę pracowniczą, dającą zatrudnionym różne benefity, które w szczególności mogą obejmować:
– pokrycie kosztów mieszkania, w szczególności przy pracownikach zmieniających miejsce zamieszkania,
samochód służbowy,
laptop/smartfon,
– kata Multisport,
– pokrycie kosztów wynajęcia basenu/ sali sportowej,
– pokrycie części kosztów opieki medycznej,
– zapewnienie bezpłatnego dojazdu do i z pracy,
– zapewnienie nisko odpłatnych posiłków,
– możliwość świadczenia pracy zdalnie.

Oczywiście możliwości ponoszenia w/w kosztów są uzależnione od zyskowności działalności biznesowej prowadzonej przez firmę oraz od liczby pracowników, których miały by te benefity dotyczyć. Im więcej zatrudnionych pracowników, tym można się spodziewać wyższych kosztów, ale taka inwestycja może być dla firmy niezbędna.

Dane osobowe w internecie

Niezależnie czy jesteśmy klientem, czy występujemy w innej roli w internecie, każdy powinien zadbać o to, aby jego dane osobowe takie jak numer PESEL, nazwisko, imię, data urodzenia, czy numer dowodu osobistego nie krążyły po internecie.

Dlatego jeśli ktokolwiek żąda od nas przesłania szczegółowych danych osobowych, czy też skanu dowodu osobistego, to powinna nam się zaświecić czerwona lampka. W internecie można spotkać wiele ogłoszeń, czy stron które mogą podszywać się pod potencjalnego pracodawcę, którego jedynym celem jest uzyskanie danych osobowych swoich przyszłych ofiar. Zastanawiające jest też to, że na portalach przedstawiających oferty pracy możliwe jest publikowanie ogłoszeń, bez podania nazwy i danych ogłoszeniodawcy.

Odpowiadając na oferty publikowane w internecie szczególnie warto być ostrożnym w następujących sytuacjach:
ogłoszeń o pracę, które nie są firmowane (anonimowy pracodawca),
oferty biznesowe publikowane w internecie,
propozycji biznesowych otrzymywanych drogą mailową, których celem podrzędnym jest uzyskanie danych osobowych (ogłoszenia o pracę, ogłoszenia współpracy, oferta uzyskania pożyczki lub kredytu),

Z drugiej strony technologie cyfrowe aktualnie są tak bardzo zaawansowane, że podrobienie dowodu osobistego, czy innego dokumentu tożsamości otwiera nowe możliwości oszustom. Podrobiony dokument tożsamości może zostać wykorzystany do różnych czynności i operacji gospodarczych, nie do końca zgodnych z prawem.

Jedną z takich czynności może być wzięcie kredytu w banku, czy zawarcie umowy na sprzedaż ruchomości (nie wymaga obecności notariusza). Aktualnie procedury bankowe stosowane przy udzielaniu kredytów osobom fizycznym są na tyle uproszczone, że otwierają się duże możliwości oszustwa.

Dlatego przed przekazaniem naszych danych osobowych, warto sprawdzić gdzie i przez kogo dane te będą przechowywane i w jaki sposób będą wykorzystanie. Szczególnie jest to istotne w przypadku osób fizycznych, dla których procedury weryfikacji tożsamości, poza dowodem osobistym, podpisem, zdjęciem, dają duże możliwości oszustom.

Osoba oszukana może się oczywiście bronić, ale z jednej strony to są koszty związane z wejściem na drogę sądową, a z drugiej strony to czas i zszargane nerwy. Osoba postronnej mogło by się wydawać, że przesłanie danych osobowych to taka niewinna czynność, ale niestety rzeczywistość może okazać się bardzo okrutna.

Wirtualna rzeczywistość przynosi oszustom wiele możliwości, o których każdy powinien być świadom i dlatego warto być ostrożnym, w szczególności w sytuacjach gdy ktokolwiek chce uzyskać od nas dane osobowe. Natomiast przed wysłaniem naszych danych osobowych powinniśmy dokładnie sprawdzić kto będzie je wykorzystywał. Czy jest to wirtualna osoba lub firma, czy można tą firmę zidentyfikować w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w inny dostępny sposób?

Praca zdalna

Firmy zmagają się z podwyżkami wielu składników kosztowych, w tym także związanych z kosztami pracy. Dlatego aby je obniżyć, względnie aby uzyskać oszczędności związane z zatrudnieniem pracowników coraz częściej wykorzystywana jest forma zdanego wykonywania pracy (w ogłoszeniach o pracę można coraz częściej spotkać taką formę zatrudnienia).

Praca zdalna przede wszystkim eliminuje koszty dojazdu do oraz z pracy, co w wielu przypadkach wynosi miesięcznie nawet 200-300 PLN (dojazd samochodem, odległość do pracy ok. 20 km). Nie tylko koszty finansowe są istotne w takim przypadku, ale również czas dojazdu może mieć duże znaczenie (wliczając korki czas dojazdu może wynosić 1 godzina i dłużej).

Również dostępność pracowników na rynku pracy sprzyja rozwojowi tej formy zatrudnienia (pracownicy wykazują coraz mniejszą wolę do relokacji, co w wielu przypadkach może być barierą uzyskania przez firmę pracownika). Szczególnie jest to istotne w rejonach, gdzie występuje niski poziom bezrobocia i jednocześnie wysokie nasycenie rynku pracy oraz w zawodach wymagających wysokich kompetencji (technicznych, organizacyjnych, menedżerskich).

Najczęściej praca zdalna spotykana jest w branży IT, ale z drugiej strony właśnie branża IT oraz telekomunikacja stwarzają warunki do wykonywania pracy zdalnej innym zawodom takim jak handlowcy, prawnicy, księgowi, specjaliści ds. kadr i płac, specjaliści BHP, dziennikarze, copywriterzy, tłumacze, specjaliści ds. logistyki, spedytorzy, pełnomocnicy ds. systemów jakości.

Na przykład w przypadku spedytorów, dzięki występowaniu na rynku internetowych portali wspierających zarządzanie flotą, czy pozyskiwaniem zleceń ofertowych, nie jest istotne czy pracownik przychodzi do pracy. Większe znaczenie nabiera fakt, czy firma ma ciągłość zleceń transportowych oraz czy pokrywa koszty związane z realizacją usług transportowych. Ma to duże znaczenie w sytuacji, gdy praca biurowa wiąże się z przebywaniem w pracy 8-10 godzin dziennie, i przy okazji występuje konieczność długiego dojazdu do pracy (łącznie dzienny czas potrzebny do wykonywania pracy może sięgnąć 11-12 godzin). Zresztą w przypadku spedytorów muszą oni mieć ciągły kontakt z kierowcami, w sytuacjach problematycznych (awaria samochodu, kontakt z klientem, inne sytuacje i okoliczności, których nie da się przewidzieć).

Przy okazji wykonywania pracy zdalnej mogą być wykorzystywane różne narzędzia, takie jak wideo- oraz telekonferencje, narzędzia do zarządzania projektami, portale branżowe (logistyka, transport), mobilne aplikacje IT, połączenia tunelowane (VPN), aplikacje Whatsapp. Tym samym w wielu przypadkach pracownik może być dostępny on-line i w różny sposób może być zintegrowany z zespołem pracowniczym firmy.

Wykonywanie pracy zdalnej nie wyklucza konieczności pojawienia się pracownika firmie na jeden czy więcej dni w tygodniu/miesiącu/, w celu przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień, omówienia raportów, przeprowadzenia szkoleń, analiz, rozwiązania ewentualnych problemów związanych z wykonywaniem przez niego zadań.

Jeśli zatem praca zdalna jest możliwa do wprowadzenia od strony technicznej i organizacyjnej to warto rozważyć możliwość jej zastosowania, bo może stać się dla firmy elementem przewagi konkurencyjnej (na przykład w firmach działających w branży SSC/BPO, ang. shared services center/business process outsourcing).

Chcąc uzyskać dodatkowy efekt obniżenia kosztów, warto rozważyć możliwość wykonywania przez pracownika pracy na rzecz innych firm (dzięki takiemu rozwiązaniu w naszej firmie pracownik będzie pracował na część etatu i jednocześnie będzie mógł pracować w innych firmach na podobnych zasadach). Ewentualnie do rozważenia jest skorzystanie z outsourcingu, czyli zamawianie usług czy wykonywania pracy w firmach zewnętrznych (w takim przypadku pracownik wykonujący dla nas pracę nie jest bezpośrednio zatrudniony w naszej firmie).

Koszty wynagrodzeń

Koszty wynagrodzeń pracowników w zależności od branży mogą stanowić bardzo duży udział w kosztach prowadzenia działalności firmy. W takim przypadku występuje duże ryzyko związane z utratą płynności firmy, w przypadku gdy będzie występowała duża presja na wzrost wynagrodzeń. Gdy do tego pojawi się problem wysokich kompetencji pracowników związanych z prowadzonym obszarem działalności firmy, bo utrata kluczowych pracowników może być olbrzymim problemem dla firmy.

Szczególnie jest to widoczne w obecnych czasach, kiedy to występuje tzw. era pracownika, czyli sytuacja w której na rynku występuje duża nadpodaż ofert pracy i niski poziom bezrobocia. Zmusza to firmy do poszukiwania pracowników poza granicami kraju, w szczególności w zawodach związanych z produkcją i usługami (pracownicy bezpośrednio produkcyjni). W sytuacji pracowników pochodzących z zagranicy bardzo często występuje konieczność pokrycia im kosztów pobytu i mieszkania w Polsce (sytuacja taka sprawia, że łączny koszt zatrudnienia cudzoziemca może być wyższy od zatrudnienia obywatela Polski)

Przy okazji kosztów pracowniczych, również koszty rekrutacji mogą być bardzo istotnym wydatkiem dla przedsiębiorcy (na rynku występuje szereg portali oferujących darmowe oferty pracy, ale z drugiej strony są też i takie, które za umieszczenie oferty żądają znacznych sum). W sytuacji wystąpienia konieczności umieszczania oferty pracy warto rozważyć skorzystanie z usług lokalnych portali miejskich, które mogą być bardzo korzystne finansowo, a jednocześnie mogą być bardzo skuteczne w dotarciu do mieszkańców tych miast (potencjalnych pracowników).

W przypadku pracowników zagranicznych może być niezbędne przeprowadzenie całego procesu jego wprowadzenia na polski rynek pracy (uzyskanie niezbędnych wiz, pozwoleń), co również zwiększa koszty związane z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników. Co prawda nie są to wprost koszty wynagrodzeń, ale bez ich poniesienia firma nie będzie w stanie zatrudnić nowych pracowników.

Wiele firm traktuje różne stanowiska pracy jako okresowe zatrudnienie, czyli zatrudnia pracownika na wykonanie jakiegoś zadania, projektu i często po jego zamknięciu rozstaje się z pracownikiem (często w takich przypadkach stosuje umowy zlecenia, umowy o dzieło). Sytuacja taka może być bardzo istotna w przypadku firm, które muszą zmagać się z sytuacją występowania sezonowości popytu na jej produkty. W tym przypadku pojawia się problem, czy utrzymywać pracownika przez cały rok, czy też na przykład na zimę pozbyć się go i następnie poszukiwać na wiosnę od początku. Gdy do tego dochodzi problem przeszkolenia i wprowadzenia takiego pracownika do wykonywania swoich obowiązków, to pojawia się kolejna bariera, którą warto rozważyć z punktu widzenia kosztów prowadzenia działalności.

Wzrost kosztów pracowniczych na pewno przyczynia się do pobudzenia gospodarki (obywatele mają większe środki, które przeznaczają na konsumpcję), ale z drugiej strony zmuszają firmy do ciągłego pozycjonowania się na rynku. Nie zawsze jest możliwe proste przerzucenie wzrostu kosztów działalności firmy na ich klientów, dlatego warto obserwować rozwój kosztów wynagrodzeń oraz związanych z nimi kosztów pozostałych (rekrutacja, szkolenia, odprawy, benefity, inne koszty związane z zatrudnianiem pracowników), tak aby nie okazało się, że firma straci płynność finansową i jednocześnie wystąpi zagrożenie upadku.