Archiwa kategorii: CRM

Bezpieczeństwo systemów IT

O ile 20 lat temu komputery były przede wszystkim narzędziem pomocnym przy wsparciu pojedynczych funkcji w firmie (np. gospodarka materiałowa), tak dzisiaj systemy informatyczne są w stanie wspierać praktycznie wszystkie procesy i funkcje wewnętrzne w firmie.

Jest wiele korzyści wynikających z zastosowania informatycznych systemów komputerowych które sprawiają, że stale pojawiają się nowe obszary ich rozwoju. Jednocześnie dzisiaj mało który przedsiębiorca jest w stanie wyobrazić sobie prowadzenie działalności biznesowej bez możliwości wykorzystania komunikacji mailowej (jest jednym z potencjalnych zagrożeń zewnętrznych).

Wśród czynników mogących mieć niebezpieczny wpływ na systemy informatyczne w firmie można wymienić:
– Systemy IT w firmie stają się coraz bardziej kompleksowe i obejmują coraz większą liczbę obszarów funkcjonalnych. Większość z elementów tych systemów jest ze sobą zintegrowana i tym samym wymagania odnośnie ich bezpieczeństwa stają się coraz wyższe i jednocześnie coraz bardziej złożone,
Duża dynamika procesów wewnętrznych i zależność od systemów informatycznych w firmie są czynnikami, które nie ułatwiają procesu utrzymania bezpieczeństwa wszystkich elementów organizacji,
Rosnąca otwartość organizacji na zewnątrz, przejawiająca się w wielu obszarach funkcjonowania firmy (np. elektroniczna wymiana danych (EDI) między dwoma systemami informatycznymi dwóch firm, integracja firmy z systemami i platformami sprzedażowymi takimi jak Allegro, Ebay, Amazon, elektroniczne płatności realizowane między firmą i bankiem lub instytucją finansową systemy np. PayPal, PayU),
Wzrost liczby hakerów, spamerów oraz innych użytkowników internetu, którzy stale zadają sobie pytanie „jak mogę wykorzystać systemy informatyczne firm i innych użytkowników internetu do moich własnych celów?”.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, nie ma się co dziwić, że stale rośnie znaczenie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Hakerzy, oszuści i sabotażyści nieustannie szukają nowych sposobów, aby systemy informatyczne wystawione na zewnątrz wykorzystać do swoich celów. Każdego dnia pojawiają się nowe wirusy, robaki, fałszywe maile oraz programy szpiegowskie (Trojany). W praktyce każdy przedsiębiorca codziennie musi usuwać dziesiątki lub nawet setki maili, które niepożądane docierają do jego skrzynki pocztowej i wiele z nich kryje za sobą różne potencjalne zagrożenia.

Firmy zajmujące się bezpieczeństwem internetu każdego dnia notują tysiące złośliwych ataków na komputery wystawione w sieci internetowej i niestety liczba ta stale rośnie.

Planując koncepcję bezpiecznego systemu informatycznego warto podzielić wszystkie występujące w firmie informacje wg poziomu ich ważności i poufności, w szczególności:
ściśle tajne – dostęp do informacji mogą mieć tylko wybrane osoby, pracownicy kierownictwa/zarządu firmy,
poufne – dostęp do informacji może mieć wybrany krąg osób, pracowników kierownictwa i specjalistów firmy,
wewnętrzne – dostęp do informacji mogą mieć tylko pracownicy firmy,
publiczne – dostęp do informacji może mieć każdy potencjalny jej użytkownik (zarówno będący pracownikiem firmy, jak również potencjalnym klientem, urzędnikiem czy inna osoba zainteresowana firmą i jej produktami).

W temacie bezpieczeństwa informatycznego można również skorzystać z auditu bezpieczeństwa IT, którego celem jest stwierdzenie w których obszarach stan bezpieczeństwa IT w firmie odbiega od stanu pożądanego (gwarantującego bezpieczeństwo systemu IT). Audit bezpieczeństwa IT jest szczególnie polecany w małych firmach, które nie mają rozbudowanych struktur zarządzania IT.

Bezpieczeństwo systemów IT

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

W czasach przed rewolucją przemysłową, gdy produkcja masowa nie była tak bardzo powszechna, handlowcy oraz rzemieślnicy budowali swoje relacje z klientami na bazie relacji osobistych. Często sprzedawca, czy rzemieślnik znał osobiście swojego klienta, doskonale znał jego potrzeby, zachowania i możliwości zakupowe. Gdy nagle klient przestał u niego kupować, czy też zamawiać usługi, wtedy zastanawiał się co w tej sytuacji należy zrobić?

Wraz z nasycaniem się rynku i ciągłym doskonaleniem procesów wewnętrznych firm, również proces pielęgnowania relacji z klientami nabiera zupełnie nowych form i jednocześnie wykorzystywane są w tym celu coraz bardziej wyszukane metody.

Aktualnie firmy stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi z:
– coraz bardziej nasyconym rynkiem (w większość wyrobów oferowanych na rynku),
– otwarciem i internacjonalizacją rynku, w szczególności dzięki wykorzystaniu internetu,
– występowaniem na rynku subwencjonowanych produktów i usług,
– występowaniem hedonistycznych zachowań klientów, przy jednocześnie spadającej ich lojalności,
globalizacją, przy jednoczesnym spadku oprocentowania kapitału na rynkach kapitałowych,
wzrostem adaptacji konkurencji do zmian rynku,
spadkiem rentowności (wzrost znaczenia efektu skali).

Propozycja firmy Lean-Soft – oprogramowanie Lean-CRM:

Jednocześnie na rynku wygrywają firmy, dla których nie tylko zysk jest najważniejszy, ale te które przy okazji osiągania zysków są w stanie jak najlepiej zaspokoić potrzeby swoich klientów. Do tego aby móc osiągnąć skuteczny dialog między klientem i naszą organizacją, warto stworzyć wiarygodny system służący do zarządzania relacjami między firmą, a klientem.
Biorąc pod uwagę powyższe wyzwania coraz większego znaczenia nabierają narzędzia służące do stworzenia interfejsu między klientem, a naszą organizacją. Bazują one najczęściej na komputerowych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, które pozwalają firmom na osiągnięcie przewagi nad konkurencją.

Jednym z tego typu narzędzi jest oprogramowanie CRM (Customer Relationship Management), które pozwala na optymalizację i usystematyzowanie procesu kontaktu z klientem (rozwiązania B2B lub B2C). W koncepcji CRM klient znajduje się w centrum uwagi i tym samym wszystkie procesy organizacji są stworzone z punktu widzenia klienta (punktem wyjścia do budowania procesów w firmie są procesy klienta).

Podstawowym założeniem przy wdrożeniu oprogramowania CRM jest stworzenie długookresowej relacji między firmą i klientem, która ma pozwolić nie tyle na osiągnięcie jednej transakcji, ale bardziej na wpieranie klienta podczas jego działalności biznesowej (w obszarach, w których specjalizuje się nasza firma).

Cutomer Relationship Management