Archiwa kategorii: Business Inteligence

Business Inteligence (BI)

Business Inteligence (BI) obejmuje metody zbierania, przygotowania, oceny oraz prezentacji rozproszonych i niehomogenicznych danych.

Narzędzia analityczne BI dają kierownictwu przegląd aktualnej sytuacji firmy lub organizacji i tym samym mogą być jednym z narzędzi pomocnym podczas przeprowadzania analizy ryzyka w firmie.

Jednym z celów stosowania Business Inteligence jest stworzenie w jednym miejscu wiedzy na temat statusu, potencjału i długoterminowych perspektyw firmy oraz rynku i konkurencji.
Głównym użytkownikiem tej wiedzy jest kierownictwo firmy, które otrzymuje szereg informacji mających na celu ułatwienie podejmowania różnych decyzji operacyjnych i strategicznych w firmie.

Dla osób zarządzających przygotowywane są różne informacje, pochodzące z różnych źródeł i zwykle wymagają dużego nakładu na ich uzyskanie (zebranie).

Informacje takie mogą dotyczyć:
– oceny sytuacji akcji na rynku kapitałowym, która wymaga analizy szeregu aspektów funkcjonowania firmy (posiadacz różnych szczegółowych informacji jest w stanie osiągnąć znaczące korzyści finansowe),
– ustalenia strategii zakupowej surowców wykorzystywanych w firmie w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego (na podstawie danych historycznych, uwzględniając przy okazji kursy walut oraz koszty kredytu i nowe źródła potencjalnych dostaw).
– oceny sytuacji na wybranym rynku w zakresie możliwości sprzedaży starego modelu samochodu (na przykład w krajach rozwijających się),
– decyzji czy warto otworzyć przedstawicielstwo firmy w wybranym kraju (gdzie firma jeszcze nie jest reprezentowania).

Początkowo do przygotowania informacji biznesowych wykorzystywano ręczne metody, jednakże wraz ze wzrostem ilości danych coraz częściej do tego celu wykorzystywane są narzędzia informatyczne.

Dzisiejsze platformy BI są tak skonstruowane, że wykorzystują różne źródła danych wewnętrzne i zewnętrzne, które automatycznie są przygotowane do wykonania raportu w postaci zestawienia graficznego.

W pierwszym kroku tworzenia BI zbierane są dane z różnych obszarów, które następnie zapisywane są magazynach danych zwanych „Data Warehouse„. Następnie dane te są sortowane i odpowiednio przygotowywane do późniejszego wykorzystania przez różne komórki organizacyjne firmy lub organizacji (produkcja, sprzedaż, zakupy, kontrola jakości, finanse oraz kierownictwo firmy).
Business Intelligence może być również jednym z narzędzi dostarczających kierownictwu firmy danych do opracowania wskaźników procesowych (KPI), które przy okazji mogą być istotnym narzędziem przy zarządzania firmą (jeden z wymogów systemów zarządzania jakością).

Business Intelligence to inwestycja, która może się zwrócić w bardzo krótkim czasie, a biorąc pod uwagę fakt, że konkurencja może już mieć takie narzędzia to warto o niej pomyśleć przy okazji budowania nowocześnie zarządzanej firmy.

BI