Category Archive: finansowanie

5 października, 2017   /   by PROSUN   /   , , , , , ,

<H1>Analiza CASH FLOW</H1>

Analiza CASH FLOW

Analiza Cash-Flow (Cash-Flow Management) jest istotnym narzędziem w celu zapewnienia niezbędnego kapitału do funkcjonowania firmy. Analiza Cash Flow umożliwia ocenę przepływu środków pieniężnych, w szczególności podaje informacje na temat: – które obszary działalności gospodarczej przynoszą największe przychody? – które obszary działalności gospodarczej generują największe koszty? – które obszary funkcjonowania firmy mają największy wpływ na kondycję […]

read more

15 sierpnia, 2017   /   by PROSUN   /   , , , , , , ,

<H1>Faktoring</H1>

Faktoring

Faktoring jest to odkupienie przez Faktora jeszcze nie podlegających płatności i wynikających ze zrealizowanych dostaw lub świadczeń dowolnej firmy zwanej Faktorantem (sprzedawca zobowiązań). Faktor dokonuje płatności za skupione zobowiązania niezwłocznie od wskazanego terminu płatności i ponosi pełne ryzyko ewentualnych problemów z ich odzyskaniem. Tym samym firma sprzedająca towary lub usługi nie musi czekać na zapłatę […]

read more