Category Archive: Komputerowe wsparcie biznesu

Praca zdalna

Firmy zmagają się z podwyżkami wielu składników kosztowych, w tym także związanych z kosztami pracy. Dlatego aby je obniżyć, względnie aby uzyskać oszczędności związane z zatrudnieniem pracowników coraz częściej wykorzystywana jest forma zdanego wykonywania pracy (w ogłoszeniach o pracę można coraz częściej spotkać taką formę zatrudnienia). Praca zdalna przede wszystkim eliminuje koszty dojazdu do oraz […]

read more

26 sierpnia, 2017   /   by PROSUN   /   , , , , ,

<H1>Enterprise Content Management (ECM)</H1>

Enterprise Content Management (ECM)

Enterprise Content Management (ECM) to system udostępniania informacji wewnątrz firmy, bazujący na technologiach internetowych. Celem systemu ECM jest zbieranie danych firmy, które następnie są udostępniane uprawnionym pracownikom firmy, zgodnie z wcześniej ustalonymi prawami dostępu. Tym samym w systemie ECM zbierane są różne dane, mniej lub bardziej usystematyzowane, które pochodzą z różnych źródeł (bazy danych, internet, […]

read more

Business Inteligence (BI)

Business Inteligence (BI) obejmuje metody zbierania, przygotowania, oceny oraz prezentacji rozproszonych i niehomogenicznych danych. Narzędzia analityczne BI dają kierownictwu przegląd aktualnej sytuacji firmy lub organizacji i tym samym mogą być jednym z narzędzi pomocnym podczas przeprowadzania analizy ryzyka w firmie. Jednym z celów stosowania Business Inteligence jest stworzenie w jednym miejscu wiedzy na temat statusu, […]

read more

Planowanie zasobów firmy (ERP)

Pojęcie Enterprise Resource Planning (skr. EPR) obejmuje rozwiązania informatyczne, służące do optymalizacji różnych procesów wewnętrznych w firmie takich jak produkcja, finanse, logistyka, personel, sprzedaż, itd. Tym samym pracownicy z różnych działów wykorzystujący oprogramowanie ERP korzystają ze wspólnych danych, które wykorzystują w różnych procesach mając na celu uproszczenie i przyspieszenie procesów planowania zasobów oraz sterowania ich […]

read more

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

W czasach przed rewolucją przemysłową, gdy produkcja masowa nie była tak bardzo powszechna, handlowcy oraz rzemieślnicy budowali swoje relacje z klientami na bazie relacji osobistych. Często sprzedawca, czy rzemieślnik znał osobiście swojego klienta, doskonale znał jego potrzeby, zachowania i możliwości zakupowe. Gdy nagle klient przestał u niego kupować, czy też zamawiać usługi, wtedy zastanawiał się […]

read more

Technologie Informacyjno Komunikacyjne – TIK

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ang. ICT) są to różnorodne działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych, informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacyjnych. Aktualnie poprzez działania wynikające z realizacji celów w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP możliwe jest skorzystanie ze […]

read more

Mobilne strony internetowe.

Dynamiczny wzrost popularności urządzeń mobilnych sprawia, że stale wzrasta liczba wyszukiwań różnych stron internetowych wykonywanych na nich. Strona internetowa dostosowana do urządzeń mobilnych daje większą szansę wyszukania przez wyszukiwarki internetowe oraz pozytywnie wpływa na pozycję tej strony w internecie. Związane jest to z faktem, że od dnia 21 kwietnia 2015 roku najpopularniejsza wyszukiwarka Google zmieniła […]

read more

1 września, 2013   /   by PROSUN   /   , , , , , ,

<H1>Komputerowe wsparcie biznesu</H1>

Komputerowe wsparcie biznesu

Komputerowe wsparcie biznesu jest jednym z istotniejszych elementów, które każda firma musi brać pod uwagę. Z jednej strony komputerowe wsparcie to strona WWW, której forma i skomplikowanie uzależniona jest od rodzaju biznesu (zdarzają się formy prowadzenia działalności gospodarczej, które opierają się wyłącznie na internecie – e-biznes). Obecność firmy w internecie staje się w praktyce koniecznością, […]

read more