Category Archive: Ciągłe doskonalenie

E-Firma

Rosnące koszty osobowe oraz problemy z pracownikami występujące na rynku pracy zmuszają firmy do cyfryzacji szeregu procesów wewnętrznych, które wcześniej były wykonywane przez człowieka. Wraz ze wzrostem wynagrodzeń pracowników (rosną również koszty pozapłacowe wynagrodzeń) i teoretycznie firma może przenieść te koszty na swoich klientów. Jednakże żyjemy w bardzo ciekawych czasach i każda firma musi z […]

read more

Mentoring

Mentoring to partnerska relacja między mentorem (mistrzem) a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. doradza pracownikowi firmy (uczniowi), za którego jednak nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do podejmowanych przez niego decyzji. Mentor (mistrz) doradza pracownikowi firmy (uczniowi), za którego jednak nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do podejmowanych przez niego decyzji. W praktyce firmowej […]

read more

Ciągłe doskonalenie w firmie

Firmy coraz częściej inwestują w innowacyjne rozwiązania technologiczne, poprawiają procesy, organizację, w ten sposób próbując osiągnąć przewagę nad konkurencją. O ile inwestowanie w innowacyjne rozwiązania niewątpliwie może przynieść przewagę konkurencyjną, to jednak bez dalszego ich rozwoju szybko może się okazać, że konkurencja nas dogoniła lub też wykorzystała inne warunki biznesowe, które zniwelowały naszą przewagę. Innowacja […]

read more