Category Archive: Cash Flow

5 października, 2017   /   by PROSUN   /   , , , , , ,

<H1>Analiza CASH FLOW</H1>

Analiza CASH FLOW

Analiza Cash-Flow (Cash-Flow Management) jest istotnym narzędziem w celu zapewnienia niezbędnego kapitału do funkcjonowania firmy. Analiza Cash Flow umożliwia ocenę przepływu środków pieniężnych, w szczególności podaje informacje na temat: – które obszary działalności gospodarczej przynoszą największe przychody? – które obszary działalności gospodarczej generują największe koszty? – które obszary funkcjonowania firmy mają największy wpływ na kondycję […]

read more