Archiwa kategorii: Wyjscie biznesu

Work life balance

Work life balance to z języka angielskiego równowaga między życiem, a pracą.

Prowadząc działalność biznesową nadrzędnym celem firmy jest przetrwanie, przy czym oczywiście każdy przedsiębiorca stawia sobie również inne cele czy to związane z pomnażaniem kapitału, czy z osiąganiem zysku, oraz rozwojem firmy. Bez osiągania zysku, ale przy jednoczesnym utrzymywaniu płynności, firma może długo funkcjonować, bo zysk nie jest celem samym w sobie. W końcu z zysku korzysta przede wszystkim firma, odprowadzając od niego podatki, wykorzystując go do inwestowania, czy też pozwalając na wzrost i rozwój firmy.

Oczywiście przedsiębiorca również z niego korzysta, poprzez wypłacanie sobie dywidendy lub innych form wynagrodzenia, z tytułu zainwestowanego przez niego kapitału.

Ważne przy tym wszystkim jest, aby z jednej strony widzieć sens prowadzonej działalności biznesowej i aby energia oraz czas poświęcony dawały perspektywy na przyszłość. Nie można pracować 24 godzin na dzień, bo bez snu nie będzie szansy na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorcy. Z drugiej strony działając w biznesie powinniśmy mieć na uwadze starą chińską filozofię yin yang, która opisuje dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, występujące w całym wszechświecie. Czyli białemu zawsze towarzyszy czerń, słonemu słodkie i dopiero łącząc te dwie siły możemy uzyskać równowagę.

Podobnie jest w biznesie, działając w nim nie możemy poświęcać się jemu w 200 procentach, czy też przekładając na czas pracować 24 godziny w ciągu dnia, czyli zabierając swojemu ciału czas przeznaczony na sen, czy odpoczynek.

Praca bez odpoczynku jest pracą nieefektywną i bardzo często prowadzi albo do wypalenia zawodowego, albo do utraty zdrowia i/lub życia. Natomiast oderwanie się od spraw zawodowych, odpoczynek, poświęcenie wolnego czasu rodzinie dodaje pozytywnej energii i jest jak najbardziej wskazane nie tylko w przypadku przedsiębiorcy, ale dla każdego człowieka.

Tylko odpowiednia mieszanka pracy, odpoczynku, snu, rozrywki daje nam energię do działania w biznesie.

Oczywiście w sytuacji, gdy firma jest na początku swojej działalności, kiedy inwestujemy, stawiamy na jej rozwój, możemy poświęcić jej więcej czasu, ale w pewnym momencie warto powiedzieć sprawdzam. Czasami warto zrobić nawet krok wstecz, tak aby nie okazało się, że prowadząc działalność biznesową po kilkudziesięciu latach od jest rozpoczęcia będziemy stale w tym samym miejscu, co w momencie jej rozpoczęcia (ponosząc przy tym wyłącznie koszty zdrowotne, rodzinne, prywatne). Krok wstecz to może być zmiana kierunku funkcjonowania firmy, czy …. nawet jej sprzedaż i poszukiwanie innych szans w biznesie (sprzedaż nie musi wcale oznaczać straty, czy tez plajty, a można z niej uzyskać kapitał na nowy początek w zupełnie innych obszarach).

Dlatego działając w biznesie bardzo ważne jest, aby zawsze mieć rękę na pulsie, bo z człowiekiem jest bardzo podobnie jak z samochodem, przegrzanie silnika prowadzi w konsekwencji do jego zniszczenia.

Wyjście z biznesu

Największym zagrożeniem dla istnienia firmy jest utrata płynności i tym samym brak możliwości kontynuowania działalności gospodarczej. Przyczyn utraty płynności może być dużo i dlatego warto stosować różne narzędzia (np. informatyczne) pozwalające na jak najlepszą bieżącą ocenę sytuacji firmy (finansowej, jakościowej, produkcyjnej).
Oczywiście mogą istnieć również inne powody zagrażające naszej działalności, jednakże względy finansowe stanowią największe zagrożenie.

W zależności od wielkości firmy możliwe są różne formy wyjścia z biznesu.

Wartość firmy zależy od wielu czynników, z których najważniejsze obejmują:
wielkość sprzedaży i udział w rynku,
porfolio produktów (innowacyjność, struktura),
wielkość zysków (rachunek zysków i strat)
– wartość i struktura majątku trwałego,
– wielkość zobowiązań zewnętrznych.

Jeśli nasza firma nie osiągnęła jeszcze dużych udziałów w rynku i jej pozycja na rynku jest małoznacząca, to w tej sytuacji ciężko nam będzie znaleźć inwestora na taką firmę i w zasadzie zakończenie działalności będzie się sprowadzało do spełnienia obowiązków prawnych związanych z likwidacją firmy lub z zawieszeniem działalności gospodarczej.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej działania polegają na złożeniu wniosku o zawieszeniu działalności gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne) albo w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

W przypadku likwidacji firmy przez osobę fizyczną niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku w Ewidencji Działalności Gospodarczej, natomiast dla spółki prawa handlowego niezbędne jest przeprowadzenie procedury likwidacyjnej. Dodatkowo niezbędne jest zgłoszenie likwidacji w urzędzie skarbowym, ZUS, urzędzie statystycznym oraz należy zlikwidować rachunek bankowy.

Jeśli nasza firma posiada możliwości kontynuowania działalności gospodarczej wtedy możliwe jest znalezienie dla niej inwestora finansowego lub branżowego. W sytuacji takiego przejęcia najczęściej przeprowadzana jest szszczegółowa ocenafirmy, która pozwoli na określenie cenę i formę przejęcia firmy przez inwestora zewnętrznego. Możliwe jest również kapitałowe wejście do naszej firmy w formie zakupu w niej udziałów przez inwestora zewnętrznego i w takim przypadku również transakcja poprzedzona jest przeprowadzeniem szczegółowej oceny sytuacji naszej firmy.