Archiwa kategorii: Wyjscie biznesu

Wyjście z biznesu

Największym zagrożeniem dla istnienia firmy jest utrata płynności i tym samym brak możliwości kontynuowania działalności gospodarczej. Przyczyn utraty płynności może być dużo i dlatego warto stosować różne narzędzia (np. informatyczne) pozwalające na jak najlepszą bieżącą ocenę sytuacji firmy (finansowej, jakościowej, produkcyjnej).
Oczywiście mogą istnieć również inne powody zagrażające naszej działalności, jednakże względy finansowe stanowią największe zagrożenie.

W zależności od wielkości firmy możliwe są różne formy wyjścia z biznesu.

Wartość firmy zależy od wielu czynników, z których najważniejsze obejmują:
wielkość sprzedaży i udział w rynku,
porfolio produktów (innowacyjność, struktura),
wielkość zysków (rachunek zysków i strat)
– wartość i struktura majątku trwałego,
– wielkość zobowiązań zewnętrznych.

Jeśli nasza firma nie osiągnęła jeszcze dużych udziałów w rynku i jej pozycja na rynku jest małoznacząca, to w tej sytuacji ciężko nam będzie znaleźć inwestora na taką firmę i w zasadzie zakończenie działalności będzie się sprowadzało do spełnienia obowiązków prawnych związanych z likwidacją firmy lub z zawieszeniem działalności gospodarczej.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej działania polegają na złożeniu wniosku o zawieszeniu działalności gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne) albo w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

W przypadku likwidacji firmy przez osobę fizyczną niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku w Ewidencji Działalności Gospodarczej, natomiast dla spółki prawa handlowego niezbędne jest przeprowadzenie procedury likwidacyjnej. Dodatkowo niezbędne jest zgłoszenie likwidacji w urzędzie skarbowym, ZUS, urzędzie statystycznym oraz należy zlikwidować rachunek bankowy.

Jeśli nasza firma posiada możliwości kontynuowania działalności gospodarczej wtedy możliwe jest znalezienie dla niej inwestora finansowego lub branżowego. W sytuacji takiego przejęcia najczęściej przeprowadzana jest szszczegółowa ocenafirmy, która pozwoli na określenie cenę i formę przejęcia firmy przez inwestora zewnętrznego. Możliwe jest również kapitałowe wejście do naszej firmy w formie zakupu w niej udziałów przez inwestora zewnętrznego i w takim przypadku również transakcja poprzedzona jest przeprowadzeniem szczegółowej oceny sytuacji naszej firmy.