Archiwa kategorii: Kooperacja

Koszty dostawy

Koszty dostawy mogą stanowić znaczącą pozycję kosztową, w szczególności biorąc pod uwagę trend przenoszenia miejsca prowadzenia działalności do internetu, kiedy proces zakupu finalizowany jest na odległość.
Na koszty dostawy mogą składać się zarówno koszty dostaw towarów (zakupy surowców, materiałów, maszyn czy wyposażenia), ale z drugiej strony to również koszty dostawy produktów do klientów.

Incoterms to międzynarodowe reguły handlu, które określają warunki sprzedaży towarów obowiązujące na całym świecie. ReguŁy te dzielą odpowiedzialność pomiędzy sprzedającym i kupującym oraz co się z tym bezpośrednio wiąże, również koszty transportu, ubezpieczenia, cła i opłat manipulacyjnych (w tym przeładunku, magazynowania, itp).

Incoterms
Incoterms

EXW – Ex Works
CPT – Carriage Paid To
FCA – Free Carier
CIP – Carriage and insurance Paid To
FAS – Free Alongside Ship
DAT – Delivered At Terminal
FOB – Free on Board
DAP – Delivered At Place
CFR – Cost of Freight
DDP – Delivered Duty Paid
CIF – Cost, Insurance and Freight

Tym samym otrzymując od sprzedawcy ofertę zawierającą cenę określonego towaru musimy wziąć pod uwagę również wszystkie powyższe koszty dodatkowe, które mogą wpłynąć na ocenę opłacalności zakupów towaru za granicą (na korzyść innych ofert alternatywnych).

Koszty transportu z krajów zlokalizowanych poza UE (Daleki Wschód( przede wszystkim zależą od wybranego przez nas środka transportu, który z kolei ma wpływ na czas dostawy, w szczególności:
koszty transportem morskim są najniższe, jednakże przy okazji czas transportu morskiego trwa najdłużej. Koszt dostawy jednego kontenera transportem morskim jest na poziomie 1.000 – 1.500 USD, natomiast czas dostawy wynosi 4 – 6 tygodni.
koszty transportem kolejowym są około 3 krotnie wyższe niż transportem morskim i średni czas trwania transportu kolejowego wynosi ok. 2 – 3 tygodni.
koszty transportu lotniczego są najwyższe i przy okazji czas trwania dostawy to kilku dni. Koszty transportu lotniczego każdorazowo obliczane są przed dostawą (bardzo rzadko drogą lotniczą realizowane są dostawy kontenerowe z uwagi na bardzo wysokie koszty transportu).

W przypadku dostaw spoza UE istotną pozycją kosztową może stanowić opłata celna, która jest różna dla różnych grup towarowych. Przykładowo w przypadku sprowadzania kompletnych rowerów z Chin cło jest kilka krotnie wyższe niż sprowadzanie części do montażu rowerów w EU. Z kolei sprowadzanie tworzyw sztucznych z takich krajów jak Chiny, czy Iran związane jest z ponoszeniem opłat celnych, natomiast podobne produkty można sprowadzać z Korei Południowej bezcłowo. Tak więc kupując określone towary z zagranicy warto sprawdzić wysokość stawki celnej, którą będziemy musieli ponieść w trakcie oprawy celnej.

Również koszty pakowania mogą stanowić znaczący udział w kosztach sprzedaży i mogą osiągnąć nawet 10-15% kosztów wyrobu. Dlatego bardzo istotne jest aby ten element wziąć pod uwagę przy kalkulacji kosztów dostawy (złe zabezpieczenie towarów szybko korodujących może prowadzić do ich uszkodzenia, szczególnie gdy są transportowane statkiem i jako importer będziemy odpowiedzialni za ich transport na warunkach np. EXW).

Prowadząc działalność biznesową warto mieć podpisane umowy z firmami transportowymi na dostawy naszych produktów do klientów.

Inną opcją może być każdorazowe poszukiwanie kursów transportowych na giełdach transportowych, jednakże opcja ta może być szczególnie korzystna w przypadku dostaw cało samochodowych.

Koszt dostawy
Koszt dostawy

Outsourcing

Coraz częściej firmy wykorzystują nowoczesne trendy mówiące, że firma powinna się koncentrować na swojej podstawowej działalności. Zgodnie z tą teorią, wszystko co wykracza poza ramy podstawowej działalności firmy blokuje jej rozwój, a ponadto niepotrzebnie winduje koszty, których można by uniknąć.

Outsourcing („out source”, czyli przenieś na zewnątrz) jest sposobem na przeniesienie różnych obszarów funkcjonowania firmy poza jej struktury i tym samym przedsiębiorca może ze zwiększoną energia skupić się na swojej podstawowej działalności gospodarczej (informatyka, budownictwo, instalatorstwo, czy mechanika samochodowa).

Outsorcing jest szczególnie ważny w początkowych etapach rozwoju firmy, kiedy to pozwala on na znaczące obniżenie kosztów związanych z różnymi obszarami działalności, które muszą być realizowane, ale nie warto zatrudniać do ich realizacji specjalnie pracowników.

Outsourcing może obejmować następujące obszary:
pomocnicze procesy wewnętrzne firmy, które mogą obejmować finanse i księgowość, zakupy, obsługę prawną, obsługę IT, czy kadry i płace,
wyposażenie i usługi serwisowe, które mogą dotyczyć pojazdów samochodowych, sprzętu biurowego (drukarki, faksy), powierzchni biurowej oraz narzędzi i maszyn wraz z ich obsługą serwisową,
projekty wykonywane przez freelancerów, czyli pracowników pracujących na własny rachunek, których zatrudniamy do wykonania określonych prac, czy też krótkich zleceń specjalistycznych, do których nie warto zatrudniać pracowników na stałe.

Jeśli podejmiemy pozytywną decyzję o zleceniu na zewnątrz różnych usług, bardzo ważnym elementem jest wybór firmy outsourcingowej.
W takim przypadku w procesie wyboru warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:
doświadczenie, reputacja, niezawodność i gwarancje zleceniobiorcy,
sytuacja finansowa,
referencje,
znajomość branży oraz przepisów,
komunikacja i obsługa klienta,
kryteria kosztowe współpracy,
– warunki rozwiązania umowy współpracy,
zabezpieczenie danych oraz informacji przekazywanych zleceniobiorcy,
elastyczność podczas negocjacji oraz uzgodnień umownych.

Część z powyższych elementów warto uwzględnić również w zapisach umownych, która powinna regulować różne istotne aspekty współpracy.

Outsourcing jest jedną z ważniejszych form prowadzenia działalności biznesowej, który jest bardzo istotny szczególnie na początku rozwoju biznesu (przez małe i średnie firmy). W przypadku dużych organizacji szczególnego znaczenia nabierają usługi BPO (Business-Process-Outsourcing), które bardzo często świadczone są przez specjalistyczne firmy najczęściej międzynarodowe lub przez oddziały firm (realizowane dla całej grupy, w jednej wybranej lokalizacji).

Outsourcing

Kooperacja

Rozpoczynając działalność biznesową musimy się otworzyć na otoczenie i tym samym obok kontaktów z klientami bardzo często musimy nawiązywać relacje z dostawcami produktów i usług.

Z jednej strony jest to szansa na osiągnięcie korzyści wynikających z potencjalnych oszczędności związanych z niższymi cenami zakupu, jednakże z drugiej strony to również ryzyko związane zarówno ze zwiększoną wadliwością wyrobów, jak również możliwość wystąpienia oszustwa.

W sytuacji gdy nawiązujemy współpracę z firmami zlokalizowanych w krajach, w których występują klarowne relacje biznesowe, wtedy ryzyko niepowodzenia jest stosunkowo niewielkie – oczywiście zdarzają się sytuacje wyłudzeń, czy możliwość likwidacji naszego partnera, jednakże mamy relatywnie łatwą możliwość jego sprawdzenia (w internecie istnieje stosunkowo dużo możliwości weryfikacji danych finansowych i rejestracyjnych firm, za stosunkowo niewielką opatę).

Sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej, jeśli nawiązujemy relacje biznesowe z firmami zlokalizowanymi w Krajach Dalekiego Wschodu lub zlokalizowanych na innych kontynentach niż Europa. Tutaj mamy zdecydowanie gorsze możliwości sprawdzenia naszego kooperanta pod kątem:
lokalizacji firmy (na podstawie adresu dostawcy można i warto sprawdzić jego lokalizację w Google Maps),
rejestracji i wiarygodności firmy (czasami można spotkać w internecie oficjalne katalogi rejestracyjne firm, a jeśli nie znajdziemy, to warto prosić dostawcę o przesłanie dokumetów rejestracyjnych).

W sytuacji rozpoczynania współpracy z partnerami zagranicznymi warto kierować się następującymi wskazówkami:
– sprawdzić dane kontaktowe firmy (zarówno bazujące na poczcie elektronicznej, jak również dane telefoniczne – warto zadzwonić do firmy na podane przez nią numery telefonów),
– dane rejestracji firmy (unikać kontaktu z firmami za pośrednictwem adresów poczy elektronicznej pochodzących z serwisów ogólnodostępnych takich jak: gmail, hotmail),
prezentacja firmy (wykonanie strony internetowej firmy nie jest dużą inwestycją, dlatego warto poszukać więcej danych w interecie na temat naszego kooperanta).
– dobrze sprawdzić dane zawarte na stronie interentowej dostawcy (czasami podszywają się pod sprawdzonych dostawców firmy widma, od których otrzymujemy pierwszy kontakt),
– pierwsze zamówienia kierować na małe ilości towaru (sprawdzenie czy w ogóle otrzymamy zamówiony towar od dostawcy),
– sprawdzić jakość towarów (brać pod uwagę fakt, że gwarancja jest sprawą umowną i dlatego w cenę sprzedazy warto wkalkulować koszty wymiany uszkodzonych urządzeń, gdyż wysyłanie ich do naprawy może być praktycznie niemożliwe),
– długookresową współpracę warto nawiązać w formie umowy (podpisanej przez obie strony, dobrze jest pojechać z wizytą do dostawcy),
płatności realizować wyłaczenie na dane kontaktowe naszego dostawcy (z jednej strony występuje kwestia gwarancji, a z drugiej strony odpowiedzialności naszego kooperanta za tak dokonaną płatność),
– zachować szczególną ostrożność w sytuacji zakupów za przedpłatę (w internecie jest wiele firm, które stosuje bardzo wyrafinowane metody wyłudzenia płatności za dostawę towaru).

W dobie internetu warto zachować wzmożoną czujność przy nawiązywaniu relacji biznesowych, gdyż bardzo łatwo można stracić duże pieniądze nastawiąjąc się na szczególne okazje.