Restrukturyzacja

1 września, 2013   /   byPROSUN  / Categories :  Restrukturyzacja
Restrukturyzacja

Firma po etapie szybkiego wzrostu może zacząć przeżywać różnego rodzaju problemy wieku dojrzałego. Najczęściej wynikają one z faktu, że wzrost przychodów i wielkości firmy nie przekładał się na dopasowanie zmian organizacyjnych w firmie.

Problemy z tym związane mogą objawiać się różnymi elementami z których do najważniejszych należą:
– pogorszenie jakości produkowanych wyrobów,
problemy finansowe (wzrost kosztów),
– stosowanie niewłaściwych cen sprzedażowych,
– niedopasowanie wielkości zatrudnienia do stosowanej technologii.

W ramach restrukturyzacji prowadzenia działalności możliwe jest podjęcie różnych działań z których najważniejsze związane są ze:
wzrostem przychodów,
obniżeniem kosztów,
– działania outsourcingu.

W różnych firmach różnie wygląda struktura kosztów, dlatego w sytuacji kiedy koszty zużycia mediów w firmie stanowią duży udział w całkowitej wartości kosztów, wtedy każdy wzrost kosztów mediów (niektóre wzrastają co rok) wymaga od nas podjęcia stosownego działania polegającego na zwiększeniu przychodów, obniżeniu kosztów lub podniesieniu cen oferowanych wyrobów. W tym ostatnim przypadku istotnym jest, aby obserwować sytuację na rynku i aby wzrost cen oferowanych wyrobów nie przełożył się na spadek przychodów (pomimo spodziewanego wzrostu).

Jednym z narzędzi pozwalających na zwiększenie przychodów jest zastosowanie oprogramowania CRM, dzięki któremu będziemy w stanie usystematyzować działania związane z dotarciem do klientów (zwiększyć ich bazę i tym samym podnieść wartość sprzedaży).

Równie istotnym komputerowym narzędziem pozwalającym na restrukturyzację struktury kosztów w firmie są narzędzia controllingowe, dzięki którym jesteśmy w stanie w usystematyzowany sposób zarządzać firmą, a ponadto ułatwiają bieżącą ocenę sytuacji firmy.

W ramach poprawy jakości usług oraz wyrobów ważnym elementem jest zbieranie informacji zwrotnej w tym zakresie od naszych klientów. Pomocnym w tym zakresie może być wdrożenie zintegrowanego systemu jakości wg norm ISO (9001, 14001, 18001), który definiuje i opisuje najważniejsze procesy w firmie. Również firmy nie posiadające zintegrowanych systemów jakości powinny mieć ukształtowane procesy wewnętrzne (warto je opisać po to, aby nie było wątpliwości co do sposobu postępowania w różnych sytuacjach biznesowych).

0 comments

Leave a reply

Kontakt:

biuro@biznes-start.pl