Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników w momencie kiedy nastały czasy pracownika, staje się kluczowa, nierzadko dla funkcjonowania każdej firmy. Jedne firmy z powodu braku wykwalifikowanych pracowników zmuszone są do rezygnacji z przyjmowania nowych zleceń, inne firmy szukają możliwości uzyskania oszczędności kosztowych, zatrudniając nowych pracowników wyłącznie na realizację zadań czy określonych projektów lub poszukując możliwości outsourcingu różnych obszarów swojej działalności.

W każdym z tych przypadków niezbędne jest przeprowadzenie rekrutacji pracowników, która może się odbywać jako wewnętrzna (realizowana pracownikami firmy) lub zewnętrzna (zlecana firmom zewnętrznym). W pierwszym przypadku firma ma zdecydowanie większy wpływ na to jak będzie przebiegał proces rekrutacji, czy będzie potrzebna publikacja ogłoszenia o pracę oraz na sam proces przeprowadzenia selekcji (jak będą wyglądały testy ocena, oraz możliwości wynagradzania potencjalnych pracowników).

W tym przypadku firma musi posiadać kompetencje i możliwości w temacie przeprowadzenia rekrutacji (rekrutacja, psychologia, prawo pracy). Rekrutacja wewnętrzna jest szczególnie polecana w przypadku poszukiwania pracowników operacyjnych (produkcja, usługi) lub niższego szczebla zarządzania.

W drugim przypadku, gdy rekrutacja realizowana jest przez firmę rekrutacyjną, warto rozważyć ją jako stosunkowo skuteczna opcja w przypadku pracowników kadry zarządzającej lub specjalistów różnych specjalności. Firmy rekrutacyjne dysponują zdecydowanie szersza bazą potencjalnych kandydatów, którzy mogą spełniać wymagania firmy oraz zatrudniają wysokiej klasy specjalistów w obszarze rekrutacji. W przypadku rekrutacji zewnętrznej firma musi się liczyć z poniesieniem kosztów związanych z samym przeprowadzeniem selekcji i doboru pracownika. Dodatkowo można się spodziewać, że pracownik taki może mieć większe oczekiwania finansowe. Inwestycja taka może się opłacać firmie, jeśli tylko kandydat będzie posiadać naprawdę wysokie kompetencje w odniesieniu do poszukiwanego stanowiska.

Rekrutacja to tylko jeden z etapów pozyskania kandydata do pracy. W czasach pracownika zdecydowanie ważniejszy jest drugi etap, czyli utrzymanie w firmie pracownika. Jest on tyle istotny, że pozwala oszczędzić firmie trudów związanych z koniecznością powtórnego pozyskiwania nowych pracowników, w przypadku odejścia obecnie zatrudnionych.

Dlatego warto przemyśleć politykę pracowniczą, dającą zatrudnionym różne benefity, które w szczególności mogą obejmować:
– pokrycie kosztów mieszkania, w szczególności przy pracownikach zmieniajacych miejsce zamieszkania,
samochód służbowy,
laptop/smartfon,
– kata Multisport,
– pokrycie kosztów wynajęcia basenu/ sali sportowej,
– pokrycie części kosztów opieki medycznej,
– zapewnienie bezpłatnego dojazdu do i z pracy,
– zapewnienie nisko odpłatnych posiłków,
– możliwość świadczenia pracy zdalnie.

Oczywiście możliwości ponoszenia w/w kosztów są uzależnione od zyskowności działalności biznesowej prowadzonej przez firmę oraz liczby pracowników, których miały by te benefity dotyczyć. Im więcej zatrudnionych pracowników, tym można się spodziewać wyższych kosztów.