Rekrutacja pracowników

15 sierpnia, 2019   /   byPROSUN  / Categories :  Rekrutacja

Rekrutacja pracowników w momencie kiedy nastały czasy pracownika, staje się kluczowa, nierzadko dla funkcjonowania każdej firmy. Jedne firmy z powodu braku wykwalifikowanych pracowników zmuszone są do rezygnacji z przyjmowania nowych zleceń, inne firmy szukają możliwości uzyskania oszczędności kosztowych, zatrudniając nowych pracowników wyłącznie na realizację zadań czy określonych projektów lub poszukując możliwości outsourcingu różnych obszarów swojej działalności.

W każdym z tych przypadków niezbędne jest przeprowadzenie rekrutacji pracowników, która może się odbywać jako wewnętrzna (realizowana pracownikami firmy) lub zewnętrzna (zlecana firmom zewnętrznym). W pierwszym przypadku firma ma zdecydowanie większy wpływ na to jak będzie przebiegał proces rekrutacji, czy będzie potrzebna publikacja ogłoszenia o pracę oraz na sam proces przeprowadzenia selekcji (jak będą wyglądały testy ocena, oraz możliwości wynagradzania potencjalnych pracowników).

W tym przypadku firma musi posiadać kompetencje i możliwości w temacie przeprowadzenia rekrutacji (rekrutacja, psychologia, prawo pracy). Rekrutacja wewnętrzna jest szczególnie polecana w przypadku poszukiwania pracowników operacyjnych (produkcja, usługi) lub niższego szczebla zarządzania.

W drugim przypadku, gdy rekrutacja realizowana jest przez firmę rekrutacyjną, warto rozważyć ją jako stosunkowo skuteczna opcja w przypadku pracowników kadry zarządzającej lub specjalistów różnych specjalności. Firmy rekrutacyjne dysponują zdecydowanie szerszą bazą potencjalnych kandydatów, którzy mogą spełniać wymagania firmy oraz zatrudniają wysokiej klasy specjalistów w obszarze rekrutacji. W przypadku rekrutacji zewnętrznej firma musi się liczyć z poniesieniem kosztów związanych z samym przeprowadzeniem selekcji i doboru pracownika. Dodatkowo można się spodziewać, że pracownik taki może mieć większe oczekiwania finansowe. Oczywiście inwestycja taka może się opłacać firmie, jeśli tylko kandydat będzie posiadać naprawdę wysokie kompetencje w odniesieniu do obsadzanego stanowiska.

Rekrutacja to tylko jeden z etapów pozyskania kandydata do pracy. W czasach pracownika zdecydowanie ważniejszy jest drugi etap, czyli utrzymanie w firmie pracownika. Jest on o tyle istotny, że pozwala oszczędzić firmie czasu i trudów związanych z koniecznością powtórnego pozyskiwania nowych pracowników, w przypadku odejścia obecnie zatrudnionych.

Dlatego warto przemyśleć politykę pracowniczą, dającą zatrudnionym różne benefity, które w szczególności mogą obejmować:
– pokrycie kosztów mieszkania, w szczególności przy pracownikach zmieniających miejsce zamieszkania,
samochód służbowy,
laptop/smartfon,
– kata Multisport,
– pokrycie kosztów wynajęcia basenu/ sali sportowej,
– pokrycie części kosztów opieki medycznej,
– zapewnienie bezpłatnego dojazdu do i z pracy,
– zapewnienie nisko odpłatnych posiłków,
– możliwość świadczenia pracy zdalnie.

Oczywiście możliwości ponoszenia w/w kosztów są uzależnione od zyskowności działalności biznesowej prowadzonej przez firmę oraz od liczby pracowników, których miały by te benefity dotyczyć. Im więcej zatrudnionych pracowników, tym można się spodziewać wyższych kosztów, ale taka inwestycja może być dla firmy niezbędna.