Archiwa tagu: Data Warehouse

Enterprise Content Management (ECM)

Enterprise Content Management (ECM) to system udostępniania informacji wewnątrz firmy, bazujący na technologiach internetowych. Celem systemu ECM jest zbieranie danych firmy, które następnie są udostępniane uprawnionym pracownikom firmy, zgodnie z wcześniej ustalonymi prawami dostępu.

Tym samym w systemie ECM zbierane są różne dane, mniej lub bardziej usystematyzowane, które pochodzą z różnych źródeł (bazy danych, internet, korespondencja e-mailowa, systemy ERP, CRM lub z dokumentów papierowych).

Informacje mogą być archiwizowane w różnym formacie, na przykład papierowe dokumenty skanowane, OCR/ICR, formularze lub dokumenty w formacie XML.
Dokumenty za pośrednictwem ECM mogą być udostępniane zarówno pracownikom firmy, jak również firmom zewnętrznym (na przykład dostawcom, w zakresie wymagań dostaw, produktów, procedur jakościowych lub klientom w zakresie planu dostaw, udostępnianie wymagań jakościowych i technicznych).

Struktura systemu ECM bazuje na następujących 5-ciu komponentach:
zbieranie danych – obok ręcznego i półautomatycznego możliwe jest również w pełni automatyczne pobieranie danych z systemów komputerowych takich jak ERP, CRM (za pośrednictwem specjalnych interfejsów),

przygotowanie i wykorzystanie danych – na tym etapie następuje właściwe zarządzanie i to tutaj każdy pracownik dostrzega korzyści z systemu ECM. To tutaj dane zebrane na pierwszym etapie są administrowane, obrabiane i wykorzystywane (Documents Management, Web Content Management, Records Management, Workflow). Na tym etapie następuje również zarządzanie dostępem do danych, zgodnie z ustalonymi prawami dostępu do danych,

tymczasowe zapisywanie danych – dane zapisywane są w różnych systemach magazynowania danych (systemy plikowe, Cache, Data Base, Data Warehouse). W zależności od ważności danych podlegają one różnym okresom przechowywania (korespondencja handlowa, umowy, oferty, wskaźniki procesowe, biznes plany) lub też udostępniane są bez zapisywania w długim okresie (dane pochodzące z systemów komputerowych),

archiwizowanie danych – następuje w długim okresie, zwykle wynoszącym co najmniej 10 lat i ważne przy tym jest aby były odpowiednio zabezpieczone. Podczas archiwizowania danych istotne jest również, aby prowadzić stosowane zarządzanie zmianami dokumentów (dokumenty które straciły ważność przenoszone są do archiwum rewizyjnego),

dostarczanie danych – to po pierwsze przygotowanie danych dla klientów lub pracowników w taki sposób, aby były przydatne do użycia (najczęściej w postaci XML, PDF, JPG, TIFF lub w postaci list plikowych). Na tym etapie bardzo istotne jest bezpieczeństwo danych (elektroniczne podpisy, autoryzacja) oraz dostęp do danych za pośrednictwem praw dostępu (DRM – Digital Rights Management). Dystrybucja danych może odbywać się w różny sposób, na przykład jako mailing, Newsletter, Fax, EDI, SMS-y lub publikacje papierowe.

Jednym z podstawowych założeń tworzenia systemu ECM w firmie jest konieczność zagwarantowania dostępu do danych pochodzących z różnych systemów informatycznych występujących w firmie (musi być zagwarantowana umownie). Jeśli firma zatrudnia kilkaset lub więcej pracowników, z których kilkadziesiąt lub kilkaset do wykonywania swoich obowiązków potrzebuje dostępu do danych pochodzących z systemów ERP, CRM, wtedy brak możliwości pobrania różnych danych może być bardzo dużym problemem w implementacji EDM. Ale nie tylko kwestia samego braku dostępu to problem, ponieważ dzięki systemowi ECM występuje również możliwość obniżenia kosztów użytkowania systemów ERP, CRM, poprzez wykorzystanie możliwości prezentacji w systemie ECM wybranych danych pochodzących z tych systemów, bez konieczności zakupu specjalnych licencji (do systemu ERP, CRM i innych).

Systemy ECM są bardzo interesującym narzędziem, w szczególności w przypadku średnich i dużych organizacji.

Enterprise Content Management

Business Inteligence (BI)

Business Inteligence (BI) obejmuje metody zbierania, przygotowania, oceny oraz prezentacji rozproszonych i niehomogenicznych danych.

Narzędzia analityczne BI dają kierownictwu przegląd aktualnej sytuacji firmy lub organizacji i tym samym mogą być jednym z narzędzi pomocnym podczas przeprowadzania analizy ryzyka w firmie.

Jednym z celów stosowania Business Inteligence jest stworzenie w jednym miejscu wiedzy na temat statusu, potencjału i długoterminowych perspektyw firmy oraz rynku i konkurencji.
Głównym użytkownikiem tej wiedzy jest kierownictwo firmy, które otrzymuje szereg informacji mających na celu ułatwienie podejmowania różnych decyzji operacyjnych i strategicznych w firmie.

Dla osób zarządzających przygotowywane są różne informacje, pochodzące z różnych źródeł i zwykle wymagają dużego nakładu na ich uzyskanie (zebranie).

Informacje takie mogą dotyczyć:
– oceny sytuacji akcji na rynku kapitałowym, która wymaga analizy szeregu aspektów funkcjonowania firmy (posiadacz różnych szczegółowych informacji jest w stanie osiągnąć znaczące korzyści finansowe),
– ustalenia strategii zakupowej surowców wykorzystywanych w firmie w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego (na podstawie danych historycznych, uwzględniając przy okazji kursy walut oraz koszty kredytu i nowe źródła potencjalnych dostaw).
– oceny sytuacji na wybranym rynku w zakresie możliwości sprzedaży starego modelu samochodu (na przykład w krajach rozwijających się),
– decyzji czy warto otworzyć przedstawicielstwo firmy w wybranym kraju (gdzie firma jeszcze nie jest reprezentowania).

Początkowo do przygotowania informacji biznesowych wykorzystywano ręczne metody, jednakże wraz ze wzrostem ilości danych coraz częściej do tego celu wykorzystywane są narzędzia informatyczne.

Dzisiejsze platformy BI są tak skonstruowane, że wykorzystują różne źródła danych wewnętrzne i zewnętrzne, które automatycznie są przygotowane do wykonania raportu w postaci zestawienia graficznego.

W pierwszym kroku tworzenia BI zbierane są dane z różnych obszarów, które następnie zapisywane są magazynach danych zwanych „Data Warehouse„. Następnie dane te są sortowane i odpowiednio przygotowywane do późniejszego wykorzystania przez różne komórki organizacyjne firmy lub organizacji (produkcja, sprzedaż, zakupy, kontrola jakości, finanse oraz kierownictwo firmy).
Business Intelligence może być również jednym z narzędzi dostarczających kierownictwu firmy danych do opracowania wskaźników procesowych (KPI), które przy okazji mogą być istotnym narzędziem przy zarządzania firmą (jeden z wymogów systemów zarządzania jakością).

Business Intelligence to inwestycja, która może się zwrócić w bardzo krótkim czasie, a biorąc pod uwagę fakt, że konkurencja może już mieć takie narzędzia to warto o niej pomyśleć przy okazji budowania nowocześnie zarządzanej firmy.

BI