Archiwa tagu: Koszty działalności biznesowej

Biznes plan

Jednym z głównych elementów istotnych przed rozpoczęciem działalności jest opracowanie biznes planu.

Biznes plan jest dokumentem przedstawiającym całościowy model naszej działalności gospodarczej, który w systematyczny sposób opisuje szanse powodzenia naszego biznesu.

Najważniejszymi punkty biznes planu obejmują :
opis działalności (przedmiot, lokalizacja, rynek, konkurencja),
źródła lub źródło finansowania,
– lista nakładów inwestycyjnych,
bilans,
rachunek zysków i strat,
– rachunek przepływów finansowych,
analiza odchyleń,
plan sprzedaży.

Prawidłowe zaplanowanie przychodów i kosztów przyszłej działalności gospodarczej będzie warunkiem w pierwszej kolejności otrzymania finansowania, a w drugiej kolejności możliwości wywiązywania się z przyszłych zobowiązań.

Opracowanie biznes planu za pomocą narzędzia firmy Lean-Soft – oprogramowanie Lean-BP

Przygotowując biznes plan powinniśmy wziąć pod uwagę przychody ze sprzedaży oferowanych przez nas towarów i usług oraz związane których nimi koszty, wśród których najważniejsze obejmują:
surowce i materiały,
wynagrodzenia pracowników,
narzuty na wynagrodzenia,
transport,
woda i energia (elektryczna oraz cieplna),
usługi obce (księgowość, BHP, obsługa informatyczna oraz kadrowa, itp),
podatki,
reklama,
ubezpieczenia rzeczowe,
koszty administracyjne,
Leasing,
podatek dochodowy,
odsetki oraz raty kredytów.

Bardzo często do oceny działalności gospodarczej przez jednostki zewnętrzne stosowana jest analiza wskaźnikowa, dzięki której jesteśmy w stanie bardzo szybko ocenić rentowność, czy płynność finansową. Są to podstawowe wskaźniki, na podstawie których zostaje podjęta decyzja o ewentualnym udzieleniu finansowania zewnętrznego lub wejściu kapitałowym.

Biznes plan z jednej strony służy nam do planowania naszej działalności, a z drugiej strony jest dokumentem który możemy wykorzystać podczas zdobywania kapitału na rozpoczęcie naszej działalności (kredyt, leasing, kapitał inwestycyjny).

Kalkulacja ceny wyrobów i usług

Każda działalność gospodarcza wymaga od nas opracowania biznes planu i tym samym oszacowania wielkości przychodów. Planowana przez nas wartość sprzedaży zależy wprost od cen usług i wyrobów, które z kolei musi zaakceptować rynek. Oczywiście w początkowym okresie działalności gospodarczej – kiedy nasze wyroby nie wyróżnia jeszcze jakość oraz pozycja na rynku – wtedy jednym z głównych elementów walki konkurencyjnej będzie cena oraz warunki sprzedażowe (gwarancje, serwis, obsługa pogwarancyjna).

Z drugiej strony wielkość wartość sprzedaży musi pokryć koszty naszej działalności, gdyż bez spełnienia tego warunku w krótkim czasie zmuszeni zostaniemy do zakończenia działalności.

W szczególności bardzo istotne są koszty związane z realizacją danego zlecenia, które oprócz technicznego kosztu wytworzenia wyrobu (TKW), obejmują również koszty opakowania, dostawy, koszty związane z pozyskaniem klienta, koszty magazynowania, czy koszty uzyskania kapitału (factoring, kredyt bankowy).

Często klienci oczekują od nas zapewnienia dostępności wyrobów, gdyż w przypadku jej braku przechodzą do konkurencji – w takim przypadku może okazać się niezbędne utrzymywania stanów minimalnych lub wręcz składowanie naszych wyrobów u klienta.

Również wydłużenie terminu płatności uzyskiwanej od klienta za świadczone przez nas usługi lub sprzedawane wyroby wiąże się z ponoszeniem przez nas kosztów, które szczególnie istotne będzie w przypadku gdy się okaże, że niestety klient ma problemy z płatnościami lub wręcz jest niewypłacalny. Dlatego zawsze warto upewnić się o kondycji finansowej klienta, tak aby nie okazało się, ze problemy klienta zostaną przeniesione na nas.

Opracowanie kalkulacji wyrobów za pomocą oprogramowania Lean-CRM firmy Lean-Soft sp. z o.o.:

Rodzaj działalności gospodarczej ma bezpośredni wpływ na sposób kalkulacji kosztów i jednocześnie ceny sprzedaży wyrobów.

Bardzo często aby uzyskać zlecenie musimy opracować kilka lub nawet kilkadziesiąt ofert. Dlatego stosowanie właściwego narzędzia w zakresie ciągłej oceny skuteczności podejmowanych przez nas działań sprzedażowych na rynku ma tak duże znaczenie (pomocna tu jest również ciągła analiza konkurencji oraz badanie rynku tak aby móc podejmować właściwe działania w zakresie kształtowania polityki cenowej).

Istotne może się okazać również skorzystanie z usług firm ubezpieczeniowych, które w przyszłości będą współdzieliły z nami ryzyko prowadzenia działalności biznesowej – dzięki ubezpieczeniu transakcji biznesowych obniżymy ryzyko wystąpienia utraty płynności w sytuacji upadku lub niewypłacalności naszego klienta.