Tag Archive: KPI

Big Data

Wraz z rozwojem nowych obszarów biznesu wspartych technologiami informatycznymi (ICT), następuje stały wzrost ilości danych, które zostają przetwarzane na potrzeby działalności biznesowej. Tym samym obok kapitału, pracowników oraz surowców w cyfrowej rzeczywistości informacja staje się kolejnym zasobem istotnym w działalności każdej firmy. Informacje oraz dane biznesowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w szczególności: – Aplikacje […]

read more

Business Inteligence (BI)

Business Inteligence (BI) obejmuje metody zbierania, przygotowania, oceny oraz prezentacji rozproszonych i niehomogenicznych danych. Narzędzia analityczne BI dają kierownictwu przegląd aktualnej sytuacji firmy lub organizacji i tym samym mogą być jednym z narzędzi pomocnym podczas przeprowadzania analizy ryzyka w firmie. Jednym z celów stosowania Business Inteligence jest stworzenie w jednym miejscu wiedzy na temat statusu, […]

read more