Archiwa tagu: KPI

Big Data

Wraz z rozwojem nowych obszarów biznesu wspartych technologiami informatycznymi (ICT), następuje stały wzrost ilości danych, które zostają przetwarzane na potrzeby działalności biznesowej.

Tym samym obok kapitału, pracowników oraz surowców w cyfrowej rzeczywistości informacja staje się kolejnym zasobem istotnym w działalności każdej firmy.

Informacje oraz dane biznesowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w szczególności:
Aplikacje mobilne
Cloud Computing & SaaS (software as a service)
Sensory & M2M (machine to machine communication)
Social Media.

Big Data obejmuje koncepcje, metody, technologie, architekturę IT oraz narzędzia które pozwalają zapanować nad przepływem dużej ilości informacji. Jednocześnie mniejsze znaczenie ma w tym przypadku sprzęt oraz oprogramowanie, natomiast na pierwsze miejsce wychodzą informacja oraz obróbka dużej ilości danych.

Big Data znajduje zastosowanie w obszarach firmy, w których następuje przetwarzanie dużej ilości informacji, w szczególności: Badania i Rozwój, Produkcja, Dystrybucja, Logistyka, Finanse, Controlling, Marketing oraz Sprzedaż.

Szczególnie duży potencjał z zastosowania Big Data występuje w obszarze Badań i Rozwoju. Wykorzystując dane Social Media oraz przeprowadzając analizę danych sensorycznych i procesowych aktualnie wytwarzanych produktów jesteśmy w stanie lepiej zaprojektować nowe, udoskonalone produkty.

W dystrybucji i logistyce następuje coraz większe usieciowanie pojazdów i tym samym coraz więcej samochodów wyposażonych jest w sensory oraz moduły sterujące (zużycie paliwa, lokalizacja samochodu, temperatura przewożonego ładunku, stan zużycia części). Za pomocą tych danych można podejmować decyzje odnośnie dalszej trasy pojazdu, przeładunków czy terminów przeglądów technicznych pojazdów. Dzięki zastosowaniu sensorów mogą zostać lepiej spełnione wymagania jakościowe (temperatura przechowywania wyrobów, dane procesowe).

Finanse oraz controlling korzystają z informacji Big Data w zakresie rozpoznawania potencjalnego oszustwa oraz zarządzania ryzykiem związanego z realizacją potencjalnych transakcji biznesowych. Zarządzanie ryzykiem bazuje na kompleksowych analizach i obliczeniach, uwzględniających szereg danych.

Big Data dostarcza również informacji działom Marketingu oraz Sprzedaży, dzięki którym możliwe jest dopasowanie produktu lub usługi do oczekiwań i preferencji grup klientów.

Wiele firm w przyszłości będzie musiało podejmować znaczące inwestycje w celu stworzenia infrastruktury (PC, technologie mobilne, sensory, sterowniki PLC), która umożliwią zbieranie dużej ilości informacji z wielu różnych źródeł (na potrzeby Big Data).

Duża część występujących w firmach danych na podlega strukturyzacji i tym samym dane plikowe, dźwiękowe, obrazowe czy filmowe muszą być tak zbierane, aby możliwe było ich wykorzystanie na potrzeby Big Data (możliwość ich odczytania w różnych aplikacjach).

Podczas przetwarzania dużej ilości danych, szczególnie osobowych, istotnym również jest przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych (aktualnie w życie wchodzą nowe przepisy w tym zakresie – rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO).

Big data
Big data

Business Inteligence (BI)

Business Inteligence (BI) obejmuje metody zbierania, przygotowania, oceny oraz prezentacji rozproszonych i niehomogenicznych danych.

Narzędzia analityczne BI dają kierownictwu przegląd aktualnej sytuacji firmy lub organizacji i tym samym mogą być jednym z narzędzi pomocnym podczas przeprowadzania analizy ryzyka w firmie.

Jednym z celów stosowania Business Inteligence jest stworzenie w jednym miejscu wiedzy na temat statusu, potencjału i długoterminowych perspektyw firmy oraz rynku i konkurencji.
Głównym użytkownikiem tej wiedzy jest kierownictwo firmy, które otrzymuje szereg informacji mających na celu ułatwienie podejmowania różnych decyzji operacyjnych i strategicznych w firmie.

Dla osób zarządzających przygotowywane są różne informacje, pochodzące z różnych źródeł i zwykle wymagają dużego nakładu na ich uzyskanie (zebranie).

Informacje takie mogą dotyczyć:
– oceny sytuacji akcji na rynku kapitałowym, która wymaga analizy szeregu aspektów funkcjonowania firmy (posiadacz różnych szczegółowych informacji jest w stanie osiągnąć znaczące korzyści finansowe),
– ustalenia strategii zakupowej surowców wykorzystywanych w firmie w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego (na podstawie danych historycznych, uwzględniając przy okazji kursy walut oraz koszty kredytu i nowe źródła potencjalnych dostaw).
– oceny sytuacji na wybranym rynku w zakresie możliwości sprzedaży starego modelu samochodu (na przykład w krajach rozwijających się),
– decyzji czy warto otworzyć przedstawicielstwo firmy w wybranym kraju (gdzie firma jeszcze nie jest reprezentowania).

Początkowo do przygotowania informacji biznesowych wykorzystywano ręczne metody, jednakże wraz ze wzrostem ilości danych coraz częściej do tego celu wykorzystywane są narzędzia informatyczne.

Dzisiejsze platformy BI są tak skonstruowane, że wykorzystują różne źródła danych wewnętrzne i zewnętrzne, które automatycznie są przygotowane do wykonania raportu w postaci zestawienia graficznego.

W pierwszym kroku tworzenia BI zbierane są dane z różnych obszarów, które następnie zapisywane są magazynach danych zwanych „Data Warehouse„. Następnie dane te są sortowane i odpowiednio przygotowywane do późniejszego wykorzystania przez różne komórki organizacyjne firmy lub organizacji (produkcja, sprzedaż, zakupy, kontrola jakości, finanse oraz kierownictwo firmy).
Business Intelligence może być również jednym z narzędzi dostarczających kierownictwu firmy danych do opracowania wskaźników procesowych (KPI), które przy okazji mogą być istotnym narzędziem przy zarządzania firmą (jeden z wymogów systemów zarządzania jakością).

Business Intelligence to inwestycja, która może się zwrócić w bardzo krótkim czasie, a biorąc pod uwagę fakt, że konkurencja może już mieć takie narzędzia to warto o niej pomyśleć przy okazji budowania nowocześnie zarządzanej firmy.

BI