Archiwa tagu: optymalizacja

Rewolucja energetyczna

Wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej na giełdach towarowych rośną koszty energii elektrycznej, które są szczególnie istotne w sytuacji firm produkcyjnych.

Postęp występujący w elektronice, a związany z miniaturyzacją układów elektronicznych, prowadzi wprost do zmniejszania zużycia energii elektrycznej przez układy automatyzacji i sterowania.

Dużo większe efekty optymalizacyjne można uzyskać w przypadku takich maszyn jak silniki elektryczne. Zwykle zużycie energii elektrycznej takich maszyn może być olbrzymie i jeśli firma wyposażona jest w produkty zakupione kilka lub kilkanaście lat temu, to inwestycja w ich modernizację może przynieść wymierne korzyści (zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych może nastąpić już po kilku latach od momentu ich zakupu). Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w pierwszej kolejności wynika z zastosowania lepszych materiałów konstrukcyjnych maszyn (pomp, silników, generatorów, grzałek), co przekłada się na zmniejszenie udziału wytwarzanej energii cieplnej, która w takich maszynach jest czynnikiem niepożądanym. Z drugiej strony olbrzymi potencjał optymalizacyjny wynika z możliwości zastosowania elektronicznych elementów sterujących wykorzystywanych do sterowania ich pracą. Może to polegać na zmianie prędkości obrotowej, której towarzyszy spadek zużycia energii elektrycznej. Za pomocą układów elektronicznych możliwe jest również takie wysterowanie pracą maszyn, żeby bazując na charakterystykach ich pracy uzyskiwać jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej i/lub jak najmniejsze wytwarzanie energii cieplnej.

Dlatego na przykład na rynku można spotkać silniki elektryczne, które przy podobnej mocy są w stanie zużywać nawet 50 % energii elektrycznej silników wyprodukowanych 10-20 lat temu. Dlatego jeśli energia elektryczna stanowi znaczący udział w wartości kosztów ogólnych, wtedy warto podjąć działąnia związane z obniżeniem tych kosztów.

Potencjał optymalizacyjny zużycia energii elektrycznej może występować w następujących obszarach:
oświetlenie (wymiana oświetlenia tradycyjnego na ledowe może przynieść zwrot zainwestowanych środków już po kilku lub kilkunastu tygodniach od momentu zakończenia inwestycji),
ogrzewanie (wykorzystanie ciepła technologicznego do celów grzewczych posiada olbrzymi potencjał optymalizacyjny),
wymiana maszyn i urządzeń elektrycznych (silniki, pompy, generatory, układy sterowania),
układy chłodzenia lub grzania (klimatyzatory, chłodnice, układy nagrzewania).
komputery wykorzystanie laptopów lub tabletów nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, ale dodatkowo zwiększa mobilność pracowników).
źródła energii elektrycznej (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do znacznego ograniczenia zależności firmy od dostawców zewnętrznych).

Nowoczesne technologie sterowania pracą maszyn to również możliwość zdalnego wykonywania różnych operacji serwisowych oraz centralny dostęp do danych procesowych (parametrów pracy maszyn). Wiele maszyn wyposażonych w mikroprocesorowe układy sterowania posiada możliwości zdalnej zmiany parametrów ich pracy, wykorzystując do tego łączność internetową. W takim przypadku łączymy się z modułem komunikacyjnym maszyny i zmieniając wybrane parametry pracy możemy zdalnie włączyć/wyłączyć maszynę, zmienić jej oprogramowanie, czy zmienić parametry pracy (prędkość, temperaturę, itp). W przypadku zastosowania automatycznych układów regulacyjnych możemy również wprowadzić do procesu automatyzację zmiany parametrów pracy maszyny w zależności występujących warunków zewnętrznych. Na przykład temperatura otoczenia może mieć wpływ na poziom grzania lub chłodzenia układów odpowiedzialnych za utrzymanie określonej temperatury pracy obiektu. W przypadku zastosowania automatycznych układów regulacyjnych jesteśmy w stanie uzyskać znaczne oszczędności związane z wysokością kosztów operacyjnych (dojazd do firmy, praca zdalna, optymalizacja zużycia mediów).

Prowadzenie analiz konkurencyjności związanych z oceną wewnętrznych procesów technologicznych i operacyjnych oraz porównanie ich do konkurencji jest niezbędnym elementem każdej działalności biznesowej. To jakie maszyny używa konkurencja, jakie stosuje układy automatyki i sterowania, jakie stosuje surowce, ma bezpośrednie znaczenie na występujące w procesie koszty wytworzenia. Zmniejszanie kosztów energii elektrycznej lub cieplnej przez konkurencję, będzie miało bezpośredni wpływ na cenę oferowanych przez konkurencję wyrobów na rynku.

Restrukturyzacja

Firma po etapie szybkiego wzrostu może zacząć przeżywać różnego rodzaju problemy wieku dojrzałego. Najczęściej wynikają one z faktu, że wzrost przychodów i wielkości firmy nie przekładał się na dopasowanie zmian organizacyjnych w firmie.

Problemy z tym związane mogą objawiać się różnymi elementami z których do najważniejszych należą:
– pogorszenie jakości produkowanych wyrobów,
problemy finansowe (wzrost kosztów),
– stosowanie niewłaściwych cen sprzedażowych,
– niedopasowanie wielkości zatrudnienia do stosowanej technologii.

W ramach restrukturyzacji prowadzenia działalności możliwe jest podjęcie różnych działań z których najważniejsze związane są ze:
wzrostem przychodów,
obniżeniem kosztów,
– działania outsourcingu.

W różnych firmach różnie wygląda struktura kosztów, dlatego w sytuacji kiedy koszty zużycia mediów w firmie stanowią duży udział w całkowitej wartości kosztów, wtedy każdy wzrost kosztów mediów (niektóre wzrastają co rok) wymaga od nas podjęcia stosownego działania polegającego na zwiększeniu przychodów, obniżeniu kosztów lub podniesieniu cen oferowanych wyrobów. W tym ostatnim przypadku istotnym jest, aby obserwować sytuację na rynku i aby wzrost cen oferowanych wyrobów nie przełożył się na spadek przychodów (pomimo spodziewanego wzrostu).

Jednym z narzędzi pozwalających na zwiększenie przychodów jest zastosowanie oprogramowania CRM, dzięki któremu będziemy w stanie usystematyzować działania związane z dotarciem do klientów (zwiększyć ich bazę i tym samym podnieść wartość sprzedaży).

Równie istotnym komputerowym narzędziem pozwalającym na restrukturyzację struktury kosztów w firmie są narzędzia controllingowe, dzięki którym jesteśmy w stanie w usystematyzowany sposób zarządzać firmą, a ponadto ułatwiają bieżącą ocenę sytuacji firmy.

W ramach poprawy jakości usług oraz wyrobów ważnym elementem jest zbieranie informacji zwrotnej w tym zakresie od naszych klientów. Pomocnym w tym zakresie może być wdrożenie zintegrowanego systemu jakości wg norm ISO (9001, 14001, 18001), który definiuje i opisuje najważniejsze procesy w firmie. Również firmy nie posiadające zintegrowanych systemów jakości powinny mieć ukształtowane procesy wewnętrzne (warto je opisać po to, aby nie było wątpliwości co do sposobu postępowania w różnych sytuacjach biznesowych).