Archiwa tagu: optymalizacja działalności

E-Firma

Rosnące koszty osobowe oraz problemy z pracownikami występujące na rynku pracy zmuszają firmy do cyfryzacji szeregu procesów wewnętrznych, które wcześniej były wykonywane przez człowieka.

Wraz ze wzrostem wynagrodzeń pracowników (rosną również koszty pozapłacowe wynagrodzeń) i teoretycznie firma może przenieść te koszty na swoich klientów. Jednakże żyjemy w bardzo ciekawych czasach i każda firma musi z początkiem nowego roku na nowo odkrywać się na rynku, w związku z ciągłymi wzrostami kosztów działalności.

Szczególnie istotne są takie obszary kosztowe jak:
koszty osobowe (wynagrodzenia, składki zdrowotne, składki emerytalne, inne składniki pozapłacowe),
koszty mediów (energia elektryczna, woda, gaz),
koszty surowców (wymagają ciągłego śledzenia cen na rynku i oczywiście firmy kupujące małe ilości mają ograniczone szanse na osiągnięcie wysokich rabatów zakupowych),
paliwa i związane z nimi koszty transportu (wzrost kosztów paliw przekłada się na wzrosty większości kosztów),
ubezpieczenia (w wielu branżach występują problemy z terminami płatności, których okres nierzadko wydłuża się do ponad 60 dni).

Z drugiej strony szerokim frontem wchodzi e-administracja, która wymusza stosowanie cyfrowych procesów na styku z firmami, czego przykładem może być JPK (Jednolity Plik Kontrolny), czy e-PUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza).

Na rynku stosunkowo łatwo dostępne są kredyty i do tego oferowane one są na bardzo atrakcyjnych warunkach (niskie stopy procentowe). Jednakże na bardzo konkurencyjnym rynku nie jest łatwo uzyskać wysokie marże sprzedażowe (biorąc pod uwagę zmienność szeregu kosztów i wysoką konkurencyjność większości branż). Dzisiaj nie jest trudno coś wyprodukować, ale dużo trudniej jest sprzedać wyprodukowane towary.

Naprzeciw wychodzi branża IT, która oferuje firmom szereg narzędzi informatycznych mogących zastąpić lub usprawnić pracę ludzką, a tym samym może przyczynić się do ograniczenia wielu kosztów operacyjnych firmy.

Na rynku dostępnych jest szereg aplikacji ułatwiających i przyspieszających zarządzanie firmą, z których warto wymienić:
– aplikacje bazujące na technologii GPS pozwalają na śledzenie pojazdów samochodowych, włączając w to automatyzację przeglądów, optymalizację wykorzystania,
– aplikacje bazujące na technologii RFID pozwalają zarządzać łańcuchem dostaw, przy jednoczesnej minimalizacji nakładu pracowniczego,
– aplikacje bazujące na technologii Wifi pozwalają na wykorzystanie tabletów, notebook-ów, czy smartfonów w różnych miejscach firmy, zwiększając dostępność technologii informatycznych w firmie (wykorzystywanych w zarządzaniu firmą, zarządzanie danymi procesowymi),
– aplikacje wspierające zarządzanie firmą klasy ERP, CRM które stanowią narzędzia ułatwiające planowanie zasobów i nadzorowanie głównych procesów wewnętrznych występujących w firmie (wytwarzanie, realizacja, sprzedaż, obsługa klienta),
– aplikacje wykorzystujące technologie dostępowe API pozwalają na integrację firmy z różnymi serwisami (społecznościowymi, serwisy obsługi płatniczej, serwisy pogodowe, sprzedażowe i inne),
– aplikacje wykorzystujące technologię VPN oraz wideokonferencji, dzięki którym świat dla firm staje się bardzo mały (można kontaktować się wewnątrz firmy, jak również z kontrahentami bez opuszczania siedziby firmy),
technologia SEO pozwala firmom na tworzenie akcji marketingowych i na dotarcie do swoich klientów bez wychodzenia z siedzimy firmy (często jest jednym z narzędzi promocji wykorzystywanych w firmie, jednakże jego znaczenie nabiera coraz większego znaczenia).

Branża IT wspiera firmy również w obszarze optymalizacji kosztów operacyjnych, tworząc aplikacje wspierające realizację procesów wewnętrznych, które bardzo często pisane są pod klienta i doskonale odzwierciedlają istniejące w firmie procesy.

Najbliższe lata to zdecydowane otwarcie się firm na nowe, innowacyjne rozwiązania informatyczne wspierające tworzenie e-Firmy, bez których wiele firm nie będzie miało szans na przetrwanie.

e-firma
e-firma

Zwrot z inwestycji (ROI)

Wskaźnik zwrotu z inwestycji (Return on Investment, skr. ROI) jest bardzo ważnym i wiele mówiącym wskaźnikiem biznesowym zawierającym w sobie zarówno rentowność sprzedaży, jak również obrót kapitału.

Wysoka rentowność sprzedaży oznacza, że im wyższy wolumen sprzedaży, tym wyższa wartość zysku osiąganego przez firmę.

Rentowność sprzedaży = Zysk / Wartość sprzedaży * 100 %

Im niższy zaangażowany kapitał w osiągnięcie porównywalnego obrotu, tym lepiej dla firmy.

Zwrot kapitału = wartość sprzedaży / wartość kapitału * 100 %

Zwrot z inwestycji (ROI) jest odpowiednikiem wskaźnika rentowności kapitału (zysk/kapitał * 100 %) jednakże dodatkowo podaje on przyczyny pogorszenia lub polepszenia się sytuacji firmy. W sytuacji, gdy firmę spotyka spadek rentowności sprzedaży to zmuszona jest albo do wzrostu wartości sprzedaży, albo do wzrostu zwrotu kapitału (obniżenia wartości zastosowanego kapitału, przy nie zmienionej wartości sprzedaży).

ROI

Im wyższa wartość wskaźnika ROI, tym lepiej (firma potrzebuje mniejszego kapitału do osiągnięcia wyższych zysków, przy określonym poziomie obrotu).
Zaleca się stosowanie wskaźnika ROI przed podjęciem szeregu decyzji biznesowych, w szczególności:
inwestycje kapitałowe (inwestowanie wolnych środków firmy np. w akcje innych firm, ),
inwestycje optymalizacyjne (ułatwia decyzję, które procesy i w jaki sposób warto modyfikować aby uzyskać efekt obniżenia kosztów i tym samym poprawy ich konkurencyjności),
inwestycje rozwojowe (jakie nowe i alternatywne produkty warto wdrożyć, tak aby uzyskać jak największy efekt sprzedażowy),
inwestycje organizacyjne (szczególnie przydatny w przypadku inwestycji w systemy komputerowe i oprogramowanie wspierające zarządzanie firmą).

Mając do wyboru dwie lub więcej opcji i przeprowadzając dla każdej z nich kalkulacje wskaźnika ROI, jesteśmy w stanie wybrać możliwie jak najlepszą alternatywę.

Czasami podczas podejmowania decyzji biznesowych będziemy zmuszeni do przeprowadzenia poszerzonej analizy biznesowej, uwzględniającej dane marketingowe na temat wielkości rynku, analizy konkurencji, czy też opracować kompletny biznes plan, bo tylko taka pozwoli nam prawidłowo ocenić szanse planowanych inwestycji.

Każda złotówka powinna pracować i tym samym im szybciej zwiększymy zainwestowany kapitał, tym oczywiście lepiej dla firmy. Dlatego oczywistym jest, że im niższa kwota inwestycji, tym lepiej dla firmy, jeśli tylko w wyniku tej inwestycji uzyskamy podobny efekt finansowy (wartość sprzedaży).

ROI2