Archiwa tagu: Planowanie działalności

Biznes plan

Jednym z głównych elementów istotnych przed rozpoczęciem działalności jest opracowanie biznes planu.

Biznes plan jest dokumentem przedstawiającym całościowy model naszej działalności gospodarczej, który w systematyczny sposób opisuje szanse powodzenia naszego biznesu.

Najważniejszymi punkty biznes planu obejmują :
opis działalności (przedmiot, lokalizacja, rynek, konkurencja),
źródła lub źródło finansowania,
– lista nakładów inwestycyjnych,
bilans,
rachunek zysków i strat,
– rachunek przepływów finansowych,
analiza odchyleń,
plan sprzedaży.

Prawidłowe zaplanowanie przychodów i kosztów przyszłej działalności gospodarczej będzie warunkiem w pierwszej kolejności otrzymania finansowania, a w drugiej kolejności możliwości wywiązywania się z przyszłych zobowiązań.

Opracowanie biznes planu za pomocą narzędzia firmy Lean-Soft – oprogramowanie Lean-BP

Przygotowując biznes plan powinniśmy wziąć pod uwagę przychody ze sprzedaży oferowanych przez nas towarów i usług oraz związane których nimi koszty, wśród których najważniejsze obejmują:
surowce i materiały,
wynagrodzenia pracowników,
narzuty na wynagrodzenia,
transport,
woda i energia (elektryczna oraz cieplna),
usługi obce (księgowość, BHP, obsługa informatyczna oraz kadrowa, itp),
podatki,
reklama,
ubezpieczenia rzeczowe,
koszty administracyjne,
Leasing,
podatek dochodowy,
odsetki oraz raty kredytów.

Bardzo często do oceny działalności gospodarczej przez jednostki zewnętrzne stosowana jest analiza wskaźnikowa, dzięki której jesteśmy w stanie bardzo szybko ocenić rentowność, czy płynność finansową. Są to podstawowe wskaźniki, na podstawie których zostaje podjęta decyzja o ewentualnym udzieleniu finansowania zewnętrznego lub wejściu kapitałowym.

Biznes plan z jednej strony służy nam do planowania naszej działalności, a z drugiej strony jest dokumentem który możemy wykorzystać podczas zdobywania kapitału na rozpoczęcie naszej działalności (kredyt, leasing, kapitał inwestycyjny).