Archiwa tagu: pomysł na biznes

Franczyza

Chcąc zostać przedsiębiorcą i jednocześnie mając na celu obniżenie ryzyka prowadzonej działalności możemy skorzystać z bardzo szerokiej oferty systemów franczyzowych.
Pod pojęciem franczyzy rozumiemy szeroką współpracę z franczyzodawcą przy sprzedaży wyrobów lub usług.
Franczyzodawca dostarcza nam wiedzę „know how” , prawa do korzystania z pomysłu, markę, sprawdzoną strategię działania oraz wsparcie podczas codziennego prowadzenia działalności przez franczyzobiorcę.

Co otrzymujemy od fraczyzodawcy?
1. wypróbowany i sprawdzony model prowadzenia firmy,
2. szkolenie franczyzobiorcy (przekazana zostaje mu sprawdzona idea prowadzenia działalności biznesowej),
3. franczyzodawca wspiera franczyzobiorcę w codziennym prowadzeniu działalności, w szczególności w zakresie zakupów, zarządzania, controllingu, czy sprzedaży,
4. realizacja przez franczyzodawcę ponadregionalnej reklamy oraz promocji marki (z której korzysta również franczyzobiorca),
5. realizacja projektowania wyrobów, względnie koordynacja tego procesu przez franczyzodawcę. .

Za powyższe usługi franczyzobiorca musi płacić franczyzodawcy ustaloną opłatę obejmującą:
część wstępną, która musi zostać przekazana franczyzodawcy w momencie przystąpienia do jego systemu,
bieżące opłaty ponoszone przez franczyzobiorcę na rzecz franczyzodawcy, których wysokość uzależniona jest od poziomu sprzedaży lub od osiąganego przez franczyzobiorcę zysku (czasami można spotkać systemy, w których wartość ta nie jest uzależniona ani od zysku, ani od sprzedaży),
– opłata/ udział w działaniach marketingowych (występuje w około 50% systemów franczyzowych).

Jako franczyzobiorca otrzymujemy produkt, który jest sprawdzony na rynku, a od franczyzodawcy możemy oczekiwać prezentacji jego sukcesu w postaci stworzonej przez niego sieci franczyzowej (osiągającej sukces rynkowy, którego również my chcielibyśmy być częścią).

Przed przystąpieniem do systemu franczyzowego warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
jak długo istnieje wybrany przez nas system franczyzowy?
ilu franczyzobiorców występuje w systemie franczyzowym i jak duży jest rynek?
– jaka konkurencja występują na rynku?
– jakie zabezpieczenia prawne oferuje franczyzodawca?
– jakie korzyści konkurencyjne oferuje franczyzodawca?
– jakie usługi oferuje nam franczyzodawca?
– czy będziemy posiadali prawo do zakupów poza systemem franczyzowym?
– czy franczyzodawca posiada opis jego systemu w formie pisemnej?
– jakie szanse na osiąganie zysku oferuje system franczyzowy?
– jakie opłaty musimy ponosić wchodząc w system franczyzowy?
– czy mamy możliwość poznania innych franczyzobiorców (najlepiej skontaktować się z min. 2 lub z 3 innymi franczyzobiorcami)?
– na jaki okres zostanie zawarta umowa z franczyzodawcą?
– czy po skończeniu okresu obowiązywania umowy franczyzowej będziemy mieli zakaz konkurencji?
– czy franczyzodawca jest członkiem zrzeszenia franczyzodawców (krajowe, międzynarodowe)?

Korzyści z przystąpienia do systemu franczyzowego obejmują:
– sprawdzony model biznesowy,
– dostęp do wiedzy franczyzodawcy oraz korzystanie z wieloletniego doświadczenia,
– rozpoznawalna i ponadregionalna marka,
– korzyści w stosunku do konkurencji,
– wysokie bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału,
– dzielenie się pracą z franczyzodawcą,
– korzyści z zakupów hurtowych (realizowanych w sieci franczyzowej),
– korzystanie ze szkoleń i bieżącego wsparcia świadczonego przez franczyzodawcę,

Wady systemów franczyzowych obejmują:
– ograniczenia swobody działalności biznesowej
– zyskowność i sukces franczyzy zależy od jakości systemu franczyzowego,
– ograniczenia w zakresie realizacji zmian systemu franczyzowego,
– zakończenie działalności po skończeniu okresu trwania franczyzy (najczęściej 5 – 10 lat),
– opłaty franczyzowe (przy złym ich dobraniu mogą znacząco wpływać na wyniki finansowe franczyzobiorcy).

Niezależnie od rodzaju planowanej przez nas działalności biznesowej (gastronomiczna, turystyczna, hotelarska, usługi księgowe lub doradcze, czy prowadzenie stacji paliw lub sprzedaż firanek) franczyza jest opcją wartą rozważenia, jednakże musimy być bardzo ostrożni, aby nie okazało się, że po wpłaceniu opłat franczyzowych pozostaniemy z wymarzonym biznesem sami.

Franczyza

Rozpoczęcie działalności biznesowej

Rozpoczęcie działalności biznesowej jest decyzją niosącą za sobą zarówno ryzyka, jak i okazje. Jeśli mamy już wykrystalizowane potencjalne pomysły biznesu jakim chcielibyśmy się zająć to czas na ocenę możliwości ich realizacji.

Na pierwszym etapie weryfikacji naszego pomysłu powinniśmy ocenić sytuację na rynku związaną z występowaniem i pozycją konkurencji (zbadać liczbę firm oferujących podobne produkty, ich ceny, kanały sprzedaży).
Drugim krokiem jest konieczność oceny nakładów inwestycyjnych jakie wymaga nasz biznes.

Następnym elementem który powinniśmy wziąć pod uwagę to ocena naszych możliwości fimansowych (posiadany kapitał oraz źródła finansowania).

Kapitał pieniężny niezbędny do zainwestowania może być jedną z głównych barier rozpoczęcia biznesu, jednakże dla dobrze rokujących biznesów zawsze będziemy w stanie znaleźć finansowanie zewnętrzne.

W przypadku finansowania zewnętrznego zaangażowanie drugiej strony może być w dwóch formach:
kapitałowe (udział kapitałowy inwestora przyszłej firmie),
finansowe (udzielenie pożyczki na warunkach rynkowych).

Aby podjąć rozmowy na temat finansowania zewnętrznego niezbędne będzie przygotowanie biznes planu wraz ze szczegółowym planem finansowym planowanej działalności gospodarczej.

Forma przyszłej działalności biznesowej będzie warunkowała również koszty jej prowadzenia. Czy to będzie działalność jednoosobowa, czy też w formie spółki kapitałowej? Każda z form jest dobra jednakże w tym drugim przypadku musimy się liczyć ze zwiększonymi kosztami jej prowadzenia (koszty obsługi prawnej i notarialnej, koszty księgowości oraz usług dodatkowych takich jak obsługa BHP, kadrowa, itp.).

Z wyborem formy działalności związana jest również forma i sposób rozliczeń podatkowych dokonywanych miesięcznie/rocznie z urzędem skarbowym:
ryczałt od przychodów ewidencyjnych (w zależności od wielkości przychodów odprowadzana jest miesięczna zaliczka podatku, która na koniec roku jest weryfikowana w zależności od ostatecznej wielkości przychodów ? wymaga prowadzenia ewidencji przychodów).
księga przychodów i rozchodów (w zależności od wartości dochodu ustalana jest wartość podatku dochodowego ? wymaga prowadzenia księgowości).

W przypadku rejestracji działalności gospodarczej warto sprawdzić wszystkie wymagania jakie są związane z wybraną przez nas działalnością gospodarczą, a w szczególności obejmujące:
podatek akcyzowy (firmy produkujące lub sprzedające towary objęte akcyzą),
Państwowa Inspekcja Pracy (w przypadku zatrudniania pracowników pojawia się konieczność zawiadomienia o prowadzonej działalności, a ponadto powstaje wymóg spełnienia odpowiednich warunków pracy),
raporty środowiskowe (wytwarzanie odpadów, oddziaływanie na środowisko),
wymagania przeciwpożarowe (dokonanie niezbędnych uzgodnień i przygotowanie właściwych dokumentów),
wymagania sanitarne (przeprowadzenie uzgodnień z sanepidem),
koncesje (związane z wybranymi rodzajami działalności gospodarczej),
zezwolenia (związane z wybranymi rodzajami działalności gospodarczej),
– licencje (dla wybranych obszarów działalności gospodarczej),

Brak spełnienia wymagań związanych ze spełnieniem czynników formalnych prowadzenia działalności gospodarczej może skutkować nałożeniem znacznych kar finansowych.

Dobre przygotowanie procesu rozpoczęcia działalności może znacząco podnieść szanse na jego powodzenie.

Pomysł na biznes

Przed podjęciem decyzji o uruchomieniu działalności gospodarczej warto się dobrze do niej przygotować. W tym celu dobrze jest zrobić mała burzę mózgów, mającą na celu wyłonienie kilku lub nawet kilkunastu potencjalnych obszarów przyszłej działalności.
Można przy tym wziąć pod uwagę takie elementy jak zainteresowania osobiste oraz wykształcenie i kwalifikacje. Są to główne czynniki, które w pierwszej kolejności pozwolą nam na pełniejsze wykorzystanie naszego potencjału oraz naszych możliwości. Oczywiście nawet jeśli dostrzegamy jakieś słabe strony, to zawsze możemy uzupełnić nasze braki za pośrednictwem szkoleń zewnętrznych lub edukacji uzupełniającej.

Na początku nie warto ograniczać naszych pomysłów naszymi możliwościami finansowymi czy wielkością rynku, gdyż te elementy zawsze można dopasować na późniejszym etapie rozwoju naszej działalności gospodarczej.

Lista pomysłów biznesowych może być tworzona, modyfikowana, uzupełniana przez kilka miesięcy, ponieważ im dłużej się jej przyglądamy, tym lepiej będziemy przygotowani do późniejszych kroków jakimi jest selekcja i uszczegółowienie wybranych przez nas pomysłów.

Oczywiście część pomysłów zostanie porzucona w momencie prowadzenia ich szczegółowej weryfikacji (np. z powodu braku możliwości sfinansowania), jednakże w wielu przypadkach główną wartością będzie nasza wiedza, innowacyjny pomysł oraz „know how” i dlatego warto mieć na uwadze fakt, że te elementy również stanowią duży kapitał przyszłej firmy.

Podczas selekcji pomysłów na biznes warto przeprowadzić test, polegający na spytaniu rodziców lub znajomych, czy za wykonanie pracy związanej z naszym pomysłem dokonali by nam za nią zapłaty. Przykładowo chcąc założyć firmę budowlaną, test polegałby na położenie płytek w łazience u rodziców i dopiero efekt końcowy byłby sprawdzianem naszych możliwości w tym zakresie …:)

Każdy musi się uczyć i nawet początkowe błędy – których z pewnością nie unikniemy – mogą zostać skorygowane (w obszarach naszych słabości możemy skorzystać ze szkoleń zewnętrznych).

Nasza silna wola, wiedza, umiejętności, w połączeniu z nastawieniem do ciągłego uczenia się z pewnością pozwolą nam na osiągnięcie sukcesu biznesowego.