Archiwa tagu: rentowność sprzedaży

Zwrot z inwestycji (ROI)

Wskaźnik zwrotu z inwestycji (Return on Investment, skr. ROI) jest bardzo ważnym i wiele mówiącym wskaźnikiem biznesowym zawierającym w sobie zarówno rentowność sprzedaży, jak również obrót kapitału.

Wysoka rentowność sprzedaży oznacza, że im wyższy wolumen sprzedaży, tym wyższa wartość zysku osiąganego przez firmę.

Rentowność sprzedaży = Zysk / Wartość sprzedaży * 100 %

Im niższy zaangażowany kapitał w osiągnięcie porównywalnego obrotu, tym lepiej dla firmy.

Zwrot kapitału = wartość sprzedaży / wartość kapitału * 100 %

Zwrot z inwestycji (ROI) jest odpowiednikiem wskaźnika rentowności kapitału (zysk/kapitał * 100 %) jednakże dodatkowo podaje on przyczyny pogorszenia lub polepszenia się sytuacji firmy. W sytuacji, gdy firmę spotyka spadek rentowności sprzedaży to zmuszona jest albo do wzrostu wartości sprzedaży, albo do wzrostu zwrotu kapitału (obniżenia wartości zastosowanego kapitału, przy nie zmienionej wartości sprzedaży).

ROI

Im wyższa wartość wskaźnika ROI, tym lepiej (firma potrzebuje mniejszego kapitału do osiągnięcia wyższych zysków, przy określonym poziomie obrotu).
Zaleca się stosowanie wskaźnika ROI przed podjęciem szeregu decyzji biznesowych, w szczególności:
inwestycje kapitałowe (inwestowanie wolnych środków firmy np. w akcje innych firm, ),
inwestycje optymalizacyjne (ułatwia decyzję, które procesy i w jaki sposób warto modyfikować aby uzyskać efekt obniżenia kosztów i tym samym poprawy ich konkurencyjności),
inwestycje rozwojowe (jakie nowe i alternatywne produkty warto wdrożyć, tak aby uzyskać jak największy efekt sprzedażowy),
inwestycje organizacyjne (szczególnie przydatny w przypadku inwestycji w systemy komputerowe i oprogramowanie wspierające zarządzanie firmą).

Mając do wyboru dwie lub więcej opcji i przeprowadzając dla każdej z nich kalkulacje wskaźnika ROI, jesteśmy w stanie wybrać możliwie jak najlepszą alternatywę.

Czasami podczas podejmowania decyzji biznesowych będziemy zmuszeni do przeprowadzenia poszerzonej analizy biznesowej, uwzględniającej dane marketingowe na temat wielkości rynku, analizy konkurencji, czy też opracować kompletny biznes plan, bo tylko taka pozwoli nam prawidłowo ocenić szanse planowanych inwestycji.

Każda złotówka powinna pracować i tym samym im szybciej zwiększymy zainwestowany kapitał, tym oczywiście lepiej dla firmy. Dlatego oczywistym jest, że im niższa kwota inwestycji, tym lepiej dla firmy, jeśli tylko w wyniku tej inwestycji uzyskamy podobny efekt finansowy (wartość sprzedaży).

ROI2