Archiwa tagu: Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rozpoczęcie działalności biznesowej

Rozpoczęcie działalności biznesowej jest decyzją niosącą za sobą zarówno ryzyka, jak i okazje. Jeśli mamy już wykrystalizowane potencjalne pomysły biznesu jakim chcielibyśmy się zająć to czas na ocenę możliwości ich realizacji.

Na pierwszym etapie weryfikacji naszego pomysłu powinniśmy ocenić sytuację na rynku związaną z występowaniem i pozycją konkurencji (zbadać liczbę firm oferujących podobne produkty, ich ceny, kanały sprzedaży).
Drugim krokiem jest konieczność oceny nakładów inwestycyjnych jakie wymaga nasz biznes.

Następnym elementem który powinniśmy wziąć pod uwagę to ocena naszych możliwości fimansowych (posiadany kapitał oraz źródła finansowania).

Kapitał pieniężny niezbędny do zainwestowania może być jedną z głównych barier rozpoczęcia biznesu, jednakże dla dobrze rokujących biznesów zawsze będziemy w stanie znaleźć finansowanie zewnętrzne.

W przypadku finansowania zewnętrznego zaangażowanie drugiej strony może być w dwóch formach:
kapitałowe (udział kapitałowy inwestora przyszłej firmie),
finansowe (udzielenie pożyczki na warunkach rynkowych).

Aby podjąć rozmowy na temat finansowania zewnętrznego niezbędne będzie przygotowanie biznes planu wraz ze szczegółowym planem finansowym planowanej działalności gospodarczej.

Forma przyszłej działalności biznesowej będzie warunkowała również koszty jej prowadzenia. Czy to będzie działalność jednoosobowa, czy też w formie spółki kapitałowej? Każda z form jest dobra jednakże w tym drugim przypadku musimy się liczyć ze zwiększonymi kosztami jej prowadzenia (koszty obsługi prawnej i notarialnej, koszty księgowości oraz usług dodatkowych takich jak obsługa BHP, kadrowa, itp.).

Z wyborem formy działalności związana jest również forma i sposób rozliczeń podatkowych dokonywanych miesięcznie/rocznie z urzędem skarbowym:
ryczałt od przychodów ewidencyjnych (w zależności od wielkości przychodów odprowadzana jest miesięczna zaliczka podatku, która na koniec roku jest weryfikowana w zależności od ostatecznej wielkości przychodów ? wymaga prowadzenia ewidencji przychodów).
księga przychodów i rozchodów (w zależności od wartości dochodu ustalana jest wartość podatku dochodowego ? wymaga prowadzenia księgowości).

W przypadku rejestracji działalności gospodarczej warto sprawdzić wszystkie wymagania jakie są związane z wybraną przez nas działalnością gospodarczą, a w szczególności obejmujące:
podatek akcyzowy (firmy produkujące lub sprzedające towary objęte akcyzą),
Państwowa Inspekcja Pracy (w przypadku zatrudniania pracowników pojawia się konieczność zawiadomienia o prowadzonej działalności, a ponadto powstaje wymóg spełnienia odpowiednich warunków pracy),
raporty środowiskowe (wytwarzanie odpadów, oddziaływanie na środowisko),
wymagania przeciwpożarowe (dokonanie niezbędnych uzgodnień i przygotowanie właściwych dokumentów),
wymagania sanitarne (przeprowadzenie uzgodnień z sanepidem),
koncesje (związane z wybranymi rodzajami działalności gospodarczej),
zezwolenia (związane z wybranymi rodzajami działalności gospodarczej),
– licencje (dla wybranych obszarów działalności gospodarczej),

Brak spełnienia wymagań związanych ze spełnieniem czynników formalnych prowadzenia działalności gospodarczej może skutkować nałożeniem znacznych kar finansowych.

Dobre przygotowanie procesu rozpoczęcia działalności może znacząco podnieść szanse na jego powodzenie.