Tag Archive: TIK

Technologie Informacyjno Komunikacyjne – TIK

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ang. ICT) są to różnorodne działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych, informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacyjnych. Aktualnie poprzez działania wynikające z realizacji celów w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP możliwe jest skorzystanie ze […]

read more

8 września, 2016   /   by PROSUN   /   , , ,

<H1>Graficzne wsparcie zarządzania</H1>

Graficzne wsparcie zarządzania

Na rynku występuje coraz więcej komputerowych narzędzi wspierających prowadzenie działalności biznesowej. W szczególności obejmują one Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w procesach biznesowych, których wdrażanie wsparte jest środkami z UE. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w procesach biznesowych przyczyniają się do wzrostu wydajności i redukcja kosztów, a z drugiej strony pozwalają na lepsze zaprojektowanie procesów organizacyjnych firmy. […]

read more